Sökning: "vampyrer"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet vampyrer.

 1. 1. Hur ett monster blir ett monster : Monsterkroppars tillblivelse och orientering i True Blood

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Stefanie Tagesson; [2019]
  Nyckelord :Monsterkroppar; True Blood; queer fenomenologi; orientering; skevhet; performativ materia; temporalitet; hemmavid; vampyrer; Sara Ahmed; feministiska kulturstudier; queer läsning; reparativ läsning; emancipatorisk potential; subversiv potential;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar monsterkroppar i HBO:s tv-serie True Blood (2008 – 2014) och deras tillblivelse samt orientering utifrån skevhet, performativ materia och temporalitet. Med utgångspunkt i Sara Ahmeds queera fenomenologi analyseras empirin genom en queer och reparativ läsning i syfte att studera huruvida True Blood som tv-serie kan ha emancipatorisk och subversiv potential. LÄS MER

 2. 2. "I'm designed to kill" : En kritisk diskursanalys av fyra vampyrfilmer mellan 1979-2016 med hjälp av Mary Douglas teorier om renhet, orenhet och anomalier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jennie Johansson; [2018]
  Nyckelord :vampyrer; anomalier; renhet; orenhet; blod; Douglas; film; makt; folktro; mytologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att analysera fyra vampyrfilmer med Mary Douglas teori för att se hur föreställningar om renhet, orenhet och anomalier framställs samt ifall dessa föreställningar har förändrats i de fyra utvalda filmerna mellan 1979-2016. Med kritisk diskursanalys som metod har filmerna Nosferatu the Vampyre (1979), The Lost Boys (1987), Twilight (2008) samt Daylight's end (2016) analyserats genom en tematisering av vampyrers egenskaper där en jämförelse dem emellan gjorts. LÄS MER

 3. 3. Något att bita i : En studie av vampyrfilm från andra kulturer än den västerländska

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Amanda Sehlgård; [2018]
  Nyckelord :Vampyrer; postkolonialism; hybriditet; gemenskap; kristendom; karaktärsanalys; Dracula; orientalism; västvärlden; orienten; vampyrmytologi.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur vampyrfilmer från andra kulturer relaterar till Bram Stokers Dracula och den europeiska myten. Vampyren har varit ett forskningsämne sedan 1700-talet och sedan 90-talet har en del av vampyrforskningen fokuserat på vampyren som en postkolonial varelse. LÄS MER

 4. 4. Är influencers vampyrer? : En studie om influencer-baserad marknadsföring och brand recall.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Jansson; Christina Najm; [2018]
  Nyckelord :Brand recall; the vampire effect; source credibility; match-up hypothesis; influencers; time aspect; Brand recall; the vampire effect; source credibility model; match-up hypotesen; influencers; tidsaspekt;

  Sammanfattning : Titel: Är influencers vampyrer? En studie om influencer-baserad marknadsföring och brand recall. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. LÄS MER

 5. 5. "Ambiguous alternations " : Fantastik och begär i Le Fanus ”Carmilla”

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Joel Bjelkeborn; [2017]
  Nyckelord :skräck; fantastik; vampyrer; queer; todorov; le fanu; hbtq; begär; carmilla;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar Joseph Sheridan Le Fanus kortroman ”Carmilla”(1871-72). Berättelsen handlar om hur den unga kvinnan Laura lär känna den mystiska Carmilla, och de tycks forälska sig i varandra. Men Carmilla visar sig vara en vampyr, och hon dödas. LÄS MER