Sökning: "van Hiele"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden van Hiele.

 1. 1. Strukturer och värderingar av bevis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Phoenix Björkdahl; [2023-04-18]
  Nyckelord :Geometri; bevis; argumentation; Toulmin; van Hiele; syfte med bevis; lärares värderingar; matematik 2.;

  Sammanfattning : The main purpose of this study was to investigate the structure of Swedish students’ mathematical argumentation and what values teacher show when ranking student solutions. This qualitative study used a clinical, task-based interview (N = 4). LÄS MER

 2. 2. Svenska gymnasieelevers svårigheter med bevis i geometri : En empirisk undersökning med van Hieles teori som ramverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Donna Mach; Nils Strandler; [2023]
  Nyckelord :Geometri; bevisföring; bevis; van Hiele; svårigheter;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker svenska gymnasieelevers bevisföringsförmåga inom geometri med van Hieles modifierade modell som ramverk. Studien bygger på vårt tidigare examensarbete Elevers svårigheter med bevisföring inom geometri (Strandler & Mach, 2022), där internationella studier kring området sammanfattades. LÄS MER

 3. 3. Geometriundervisning utifrån van Hieles teori i svenska skolor : En innehållsanalys av två svenska matematikläromedels elevböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Matilda Forsberg; Frida-Arvida Larsson; [2023]
  Nyckelord :van Hiele; geometri; läromedelsanalys; elevböcker; multimodalitet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande arbete har dels varit att jämföra hur två olika läromedel förhåller sig till geometriinnehållet i enighet med van Hieles teori om den optimala lärandeprogressionen inom tvådimensionella geometriska figurer, dels jämföra hur och hur mycket dessa läromedel kommunicerar dessa figurer i åk 1 & 2. Arbetets analyserade läromedel är Mattekojan och Favorit Matematik. LÄS MER

 4. 4. Hur elever uttrycker kunnande om symmetrilinjen? : Uttrycksformer elever använder för att visa förståelse om symmetrilinjen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Hanna Johansson; [2022]
  Nyckelord :Geometri; symmetri; symmetrilinjen;

  Sammanfattning : Symmetri är ett viktigt område i matematiken och övriga ämnen. Symmetri hjälper andra skolämnen ett exempel är inom fysiken kan symmetri handla om mekaniska föremål som ska fungera. LÄS MER

 5. 5. Elevers svårigheter med bevisföring i geometri : En litteraturstudie om högstadie- och gymnasieelevers svårigheter inom bevisföring i geometri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Nils Strandler; Donna Mach; [2022]
  Nyckelord :Geometri; bevisföring; bevis; van Hiele; svårigheter;

  Sammanfattning : Elevers kunskaper inom bevisföring i geometri har länge presenterats som bristande, både nationellt och internationellt. Denna litteraturstudie syftar till att studera vilka svårigheter elever stöter på i arbetet med bevisföring inom geometri för att ge en samlad bild av vanliga missuppfattningar. LÄS MER