Sökning: "vandrarmussla"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet vandrarmussla.

 1. 1. Kan vandrarmusslan (Dreissena polymorpha) gynnas för att motverka övergödningssymptom i Vallentunasjön?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Charlotte Hessulf; [2016]
  Nyckelord :vandrarmussla; Dreissena polymorpha; övergödning; sjö;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker möjligheter och risker med att använda vandrarmusslan (Dreissena polymorpha) som ett verktyg för att minska effekterna av övergödning i Vallentunasjön. Studien söker svar på tre huvudsakliga frågor: 1) Har vandrarmusslan potential att minska effekterna av övergödning i sjöar generellt? 2) Skulle det vara möjligt för vandrarmusslor att minska effekterna av övergödning i Vallentunasjön, och hur skulle det kunna gynnas? 3) Vilka risker finns det med att gynna vandrarmusslan i Vallentunasjön? Vandrarmusslan påträffades i Sverige första gången på 1920-talet. LÄS MER

 2. 2. Is signal crayfish (Pacifastacus leniusculus) able to biologically control the invasive zebra mussel (Dreissena polymorpha)?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Charlotte Malmborg; [2015]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to collect new knowledge about the importance of signal crayfish predation on zebra mussels in Lake Erken. Possibly with implications on biological control of the invasive species in Swedish lakes. LÄS MER