Sökning: "vandring"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade ordet vandring.

 1. 1. Vandring, vindskydd och stormkök : - Friluftsliv ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ali Elvin; Andersson Hellberg Elina; [2021]
  Nyckelord :: Curriculum theory; friluftsliv; physical education and health; Friluftsliv; idrott och hälsa; läroplansteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ATT BEVARA DET SOM INTE KAN BEVARAS Konservering av levande material i modern konst Linn Björklund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linn Björklund; [2020-08-05]
  Nyckelord :conservation; ephemeral; contemporary art; biosphere; living organisms; artist interview;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvårdmed inriktning mot konservering 2020, 180 hpGrundnivå2020:23.... LÄS MER

 3. 3. Sagans förtrollade skog En ekokritisk studie om människans möte med naturen i den bauerska sagovärlden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Englöf; [2020]
  Nyckelord :Sagor; skog; natur; sagoväsen; John Bauer; ekokritik; antropocentrism biocentrism; besjälning; antropomorfism; Bland tomtar och troll;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker människans möte med sagans förtrolla(n)de skog i tre sagor från tidigt 1900-tal: Jeanna Oterdahls ”Prinsen utan skugga”, Helena Nybloms ”Oskuldens vandring” och Elsa Beskows ”När trollmor skötte kungens storbyk”. Sagorna gavs första gången ut i jultidningen Bland tomtar och troll, och alla innehåller bilder av illustratören John Bauer. LÄS MER

 4. 4. Online swarm exploration in virtual 3D environments : Possible approaches for expanding simulation-based game testing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Veronica Hage; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of AI-driven and simulation-based testing of games is becoming a more and more practiced method in the game development industry as present- day virtual 3D environments become more and more semantically complex. Test coverage (here defined as a metric of how many game states are reached in a set of simulation-based tests) in games can be generated by creating interaction between the virtual characters and their virtual environments. LÄS MER

 5. 5. Konflikter i samband med friluftsliv i natur- och kulturlandskap

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna-Sara Reinisch; [2020]
  Nyckelord :allemansrätt; friluftsliv; hållbar utveckling; konflikter; natur- och kulturlandskap; planering;

  Sammanfattning : Friluftsliv innebär olika aktiviteter ute i naturen som till exempel ridning, cykling, vandring, löpning, jakt eller att plocka bär och svamp. Ibland uppstår det konflikter i samband med friluftsliv. Det är i situationer där människor och naturen ska samspela om ett område eller där olika intressegrupper vill nyttja samma plats. LÄS MER