Sökning: "vanföreställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet vanföreställningar.

 1. 1. Effekten av arbetsterapeuters åtgärder för patienter med schizofrenisjukdom : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Sakeneh Gholizadeh Khoshdel; [2020]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; schizofreni; interventioner; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Abstrakt Schizofreni är den vanligaste diagnosen bland alla psykossjukdomar och är en av de tio mest funktionshindrande sjukdomarna i världen. Individer med schizofreni har ofta funktionshinder så som kontaktskygghet och en benägenhet att isolera sig i sin egen värld. LÄS MER

 2. 2. Effekten av vitamin E som behandling vid Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Magbule Beka; [2020]
  Nyckelord :Alzheimer’s disease; vitamin E; dementia; Alzheimers sjukdom; vitamin E; demens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomar drabbar ungefär 50 miljoner människor i världen och den vanligaste formen av demens är Alzheimers sjukdom (AD). Det finns inte någon behandling som botar AD utan endast läkemedel som ska lindra symtomen som till exempel acetylkolinesteras-hämmare. LÄS MER

 3. 3. Att leva med en långvarig psykossjukdom : En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :My Arvidsson; Elin Alfson; [2019]
  Nyckelord :Allmänsjuksköterska; Långvarig psykossjukdom; Psykiatrisk vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar ca 1000 personer i en långvarig psykossjukdom. Sjukdomen kan ge symtom som vanföreställningar, hörsel- och synhallucinationer, apati och viljelöshet. Sjuksköterskan är en stor del av livet för en person med långvarig psykossjukdom och måste därför vara medveten om sin vårdande hållning. LÄS MER

 4. 4. Fångad i en dröm: att vara i ett psykotiskt tillstånd : - en narrativ analys av patografier

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Gabriella Levi; Minna Jonason; [2019]
  Nyckelord :kvalitativ design; omvårdnad; patografier; personcentrerad vård; psykos;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk problematik i form av psykoser kan drabba alla människor när som helst under livets gång. Unga som gamla drabbas av psykoser i olika sammanhang. Symtom som vanföreställningar, hallucinationer och magiskt tänkande kan göra det svårt för vårdpersonal att behandla och vårda personen. LÄS MER

 5. 5. Effektivitet och säkerhet hos paliperidonpalmitat vid schizofreni : en jämförelse med andra långverkande injicerbara antipsykotika

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Alette Johannesson Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Paliperidonpalmitat; Schizofreni; Antipsykotika;

  Sammanfattning : Schizofreni är en psykisk sjukdom som kännetecknas av hallucinationer, vanföreställningar och desorienterat tal. Incidensen är jämnt fördelad hos kvinnor och män och sjukdomen drabbar 15 per 100 000 individer. Negativa symtom innebär en förlust av kapaciteter, t.ex. LÄS MER