Sökning: "vanja rehn"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden vanja rehn.

 1. 1. Symptom på bristande synergonomi och dess samvariation med upplevd produktivitet

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Vanja Rehn; [2022]
  Nyckelord :Synergonomi; produktivitetsförlust; computer vision syndrome;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this cross-sectional study was to investigate the prevalence of Computer Vision Syndrome symptoms in office workers conducting ordinary computer work and if the intensity of such symptoms covaried with self-estimated limitations in work productivity.  Method: A digitalized survey consisting of Computer Vision Syndrome Questionnaire and Work Limitations Questionnaire was sent out to 580 office workers at three different organizations. LÄS MER

 2. 2. Döm mig inte! : Upplevelser av sångsvårigheter och dess orsaker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Vanja Rehn; [2014]
  Nyckelord :sångpedagogik; sångsvaga; sångförmåga; sång; sånghämningar; brummare;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka sångsvagas upplevelse av sin sångröst samt att ta del av deras beskrivningar om varför de anser sig ha sångsvårigheter. Tidigare forskning visar att sång är viktigt för barns sociala och kommunikativa utveckling, men också att en trygg och positiv undervisningssituation krävs för att elever ska kunna utveckla sin sångförmåga. LÄS MER

 3. 3. Att skriva musik : magi eller teori?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Vanja Rehn; [2013]
  Nyckelord :komposition; arrangering; låtskrivande;

  Sammanfattning : The aim of this project was for me to write two complete songs and to get to know my creative process better. I wrote two songs, made musical arrangements for them, transcribed the music in Sibelius, rehearsed the material with two musicians and at last recorded it in a studio. Throughout this I kept track of my own creative process. LÄS MER