Sökning: "vanliga sociala problem i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden vanliga sociala problem i sverige.

 1. 1. Kartläggning av användandet av komplementära och alternativa veterinärmedicinska behandlingsmetoder för hundar i Sverige : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Lisa Sohlberg; [2021]
  Nyckelord :KAVM; KAM; komplementär; alternativ; behandlingsmetod; veterinärmedicin; integrativ; rehabilitering; terapeut;

  Sammanfattning : Det är idag okänt hur vanlig komplementär och alternativ veterinärmedicin (KAVM) är och vilka attityder som finns angående detta i Sverige, då det endast finns utländska studier att tillgå. Syftet med detta examensarbete var därför att kartlägga användandet av KAVM på hundar i Sverige för att ta reda på hur vanligt det är, vilka metoder som används mest, vilka attityder som finns samt vilka ekonomiska aspekter som är relaterade till användandet. LÄS MER

 2. 2. Olika behov på lekplatsen : problem och lösningar kring tillgänglighetsanpassning av lekmiljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emelie Nolegård; Emma Ingvarsson; [2019]
  Nyckelord :tillgänglighet; anpassningar; lekmiljö; barns lek; barns hälsa; funktionshinder; funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Det är viktigt för barn att få lov att leka utomhus, inte bara för att skapa sociala band med barn i sin jämnålder utan även för att utvecklas psykiskt och fysiskt. Barn utvecklar bland annat en bättre självkänsla, får bättre motorik och de lär sig ofta att interagera och lösa konflikter med andra barn genom leken. LÄS MER

 3. 3. Rave och hotet mot ungdomen : Konstruktionen av social ordning i svensk dagspress 1995-1997

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Björn Märak Leffler; [2018]
  Nyckelord :rave; ungdom; ungdomskultur; subkultur; narkotikapolitik; social ordning; droger;

  Sammanfattning : I Sverige är kopplingen mellan rave, ungdomar och droger så signifikant att polisen år 1996 upprättar en speciell polisenhet vid namn Ravekommissionen. Uppsatsens syfte är att undersöka hur rave konstrueras som ett problem i svensk dagspress mellan 1995 och 1997, och därmed belysa hur social ordning reproduceras i offentligheten genom samtalsordningen om rave. LÄS MER

 4. 4. Undersökning gällande installation av tekniska system avseende skydd mot anlagda bränder i svenska skolor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Philip Hellberg; [2018]
  Nyckelord :Aktiva system; anlagd brand; anlagda skolbränder; brandskydd; brandskyddsprojektering; brandteknisk egenambition; detektionssystem; dimensionerande bränder; inventering; passiva system; skolbränder; statistik; tekniska system.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I Sverige har anlagda bränder i skolbyggnader varit ett samhällsproblem i flera årtionden och problemen kulminerade i mitten av 00-talet. Ett forskningsprogram initierades som genomfördes under perioden 2007 – 2012. Slutrapporten publicerades 2013. LÄS MER

 5. 5. Näthat - Den moderna mobbningen - Hur väl fungerar den svenska lagstiftningen gentemot näthatsbrotten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kristian Ekholm; [2015]
  Nyckelord :Straffrätt en. criminal law ; näthat; ärekränkning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Näthat är någonting nytt, men samtidigt inte. Det har funnits en tid men samhället har bara inte vetat vad det varit eller inneburit. Men ämnet har blivit väldigt aktuellt, och nämns nog i tidningar och på sociala medier i alla fall ett par gånger i månaden. Detta ämne borde egentligen ha varit aktuellt för flera år sedan. LÄS MER