Sökning: "vanligaste folksjukdomarna"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden vanligaste folksjukdomarna.

 1. 1. Sexuell hälsa vid kardiovaskulär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sandra Wårhag; Daniella Maglica; [2019]
  Nyckelord :Sexuell hälsa; Sexualitet; Kvalitativ; Upplevelser; Kardiovaskulär sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kardiovaskulära sjukdomar räknas till de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. De kardiovaskulära sjukdomar som arbetet behandlar är, mykoardiell, ischemi, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmier. Insjuknandet förändrar livssituationen i många avseenden för den drabbade. LÄS MER

 2. 2. Ett meningsfullt vardagsliv En litteraturstudie om demens och aktivitet och dess koppling till livskvalitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Fidane Sylejmani; [2018]
  Nyckelord :dementia; activity; quality of life;

  Sammanfattning : Abstract: En av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige är demenssjukdomar. Personer med demenssjukdomar är i behov av vård och omsorg och ett hälsosamt liv med meningsfulla sysselsättningar. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av psykisk ohälsa i form av ångest och depression : En kvalitativ studie av bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Hanna Lundblad; Ann-Karolin Sohl; [2018]
  Nyckelord :blogs; depression; women; mental illness; anxiety; bloggar; depression; kvinnor; psykisk ohälsa; ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är ångest och depressionssyndrom de vanligaste orsakerna till att människor oavsett ålder drabbas av psykisk ohälsa och hör till de vanligaste folksjukdomarna. Det har rapporterats om den psykiatriska vården vilket har lett till att det har diskuterats mer om psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser tiden efter en kranskärlsoperation : -      Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sara Berglind; Ellinor Klingborg; [2017]
  Nyckelord :kranskärlsoperation; livskvalité; tiden efter; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste folksjukdomarna i världen. Under 2015 avled 15 miljoner personer till följd av sjukdomarna. En av behandlingarna vid förträngning av hjärtats kranskärl är en kranskärlsoperation. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelser av att leva med ett barn 0–13 år, med diabetes typ 1. : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jackline Andarea; Jeanette Örnblom; [2017]
  Nyckelord :Children 0-13 years; diabetes mellitus type 1; parents experience.; Barn 0–13 år; diabetes mellitus typ 1; föräldrars upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lever ca: 450 000 personer med diabetes i Sverige och det gör sjukdomen till en av de stora folksjukdomarna. Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk autoimmun sjukdom och drabbar framförallt unga människor. I Sverige lever ungefär 7000 barn med sjukdomen och varje år insjuknar ca: 700 barn under 15 år. LÄS MER