Sökning: "vanligaste riskerna"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden vanligaste riskerna.

 1. 1. Etisk hackning : Säkerheten i en nätbutik

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ronas Baran; Christoffer Lindén; [2021]
  Nyckelord :Ethical hacking; penetration test; online store; Shopify; Etisk hackning; penetrationstest; nätbutik; Shopify;

  Sammanfattning : E- handelsmarknaden har de senaste åren växt explosionsartat. I och med den ökade användningen av nätbutiker där bland annat personuppgifter och betalningar behandlas är det viktigt att se till att säkerheten håller måttet. I denna rapport undersöks säkerheten i en populär nätbutik genom utförandet av penetrationstester. LÄS MER

 2. 2. IT-säkerhet : Användarbeteenden, orsaker och åtgärder

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sanna Andersson; Ellinor Schiöld; [2021]
  Nyckelord :IT-security; information security; insider threats; human factors; user behavior; causes; actions; IT-säkerhet; informationssäkerhet; insiderhot; mänskliga faktorer; användarbeteende; orsaker; åtgärder;

  Sammanfattning : Organisationer står idag inför flera olika hot mot deras IT-säkerhet där ett av de vanligaste hoten är skadliga användarbeteenden som främst orsakas av interna användare. Det kan vara svårt att veta för organisationer vad för användarbeteenden som kan utgöra ett hot samt vilka orsaker som kan bidrar till dessa beteenden. LÄS MER

 3. 3. Solutions to Close an Informal Dumpsite in Debre Berhan, Ethiopia

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Bark; Malin Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Informal Dumpsite; Ethiopia; Debre Berhan; Developing Countries; Closure Methods; Solid Waste Management;

  Sammanfattning : The rapid urbanisation in developing countries has outran the deployed financial and manpower resources that are supposed to handle public utility services in cities. One important service is solid waste management. LÄS MER

 4. 4. Cookies på gott eller ont : En studie om hur tonåringar upplever att deras köpbeteende påverkas av digital one-to-one marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jelia Agiden; Ellen Colliander; [2020]
  Nyckelord :One-to-one marketing; Personalised marketing; Cookies; Social media; Teenagers; Personaliserad marknadsföring; One-to-one marknadsföring; Cookies; Sociala medier; Tonåringar;

  Sammanfattning : I och med teknologins framfart har digital marknadsföring blivit ett av de vanligaste sätten för marknadsförare att nå sin publik. Med denna digitala utveckling ökar också möjligheterna för marknadsföringen. Något som för 25 år sedan bara var en dröm är idag en mycket aktuell verklighet -nämligen digital one-to-one marknadsföring. LÄS MER

 5. 5. Hantering av släckvatten i känsliga vattenskyddsområden : En studie om räddningstjänstens möjligheter till hantering av släckvatten i ett förebyggande skede

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Caisa Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Släckvatten; vattenskyddsområden; förebyggande åtgärder; grundvattentäkt; uppsamling av släckvatten;

  Sammanfattning : Miljöproblem i samband med bränder har under de senaste åren uppmärksammats i större omfattning än tidigare. Detta beror mycket på en ökad miljömedvetenhet, strängare miljölagstiftningar och flera uppmärksammade miljöolyckor. Uppsala är Sveriges fjärde största kommun, sett till befolkningsmängd. LÄS MER