Sökning: "vanor och rutiner"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden vanor och rutiner.

 1. 1. Distansarbetets påverkan på yrkesverksammas aktivitetsmönster : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Johanna Hagvall; Ellen Ward; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; habits and routines; Model Of Human Occupation; occupational therapy; patterns of daily occupations; physical environment; social distancing; Arbetsterapi; covid-19; fysisk miljö; Model Of Human Occupation; social distansering; vanor och rutiner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan pandemins start har det blivit vanligare att arbeta hemifrån. Vid distansarbete kan aktivitetsmönstret förändras då gränsen mellan arbete och fritid lätt kan suddas ut. Syfte: Syftet var att beskriva hur distansarbete påverkar aktivitetsmönstret hos yrkesverksamma personer mellan 19–35 år. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet – värdefullt och genomförbart, även under pandemin. : En kvalitativ studie med syfte att undersöka och beskriva upplevelsen av den fysiska aktiviteten hos äldre individer under covid-19 pandemin.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Anne-Lill Johansson; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; physical activity; elderly; health; health promotion; KASAM; empowerment.; Covid-19; fysisk aktivitet; äldre; hälsa; hälsofrämjande; KASAM; empowerment.;

  Sammanfattning : Det finns begrensad forskning kring äldre individers upplevelse av deras fysiska aktivitet under covid-19 pandemin. Arbetets syfte var därför att undersöka och beskriva upplevelsen av den fysiska aktiviteten hos äldre individer under covid-19 pandemin. LÄS MER

 3. 3. Hantering av litiumjonbatterier inom olika verksamheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Susanne Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Litiumjonbatteri; hantering; laddning; elbuss; eltruck; handverktyg; laptop;

  Sammanfattning : Litiumjonbatterier finns i många elektroniska produkter som används dagligen, som mobiltelefoner, datorer och handverktyg. Denna typ av batterier blir mer och mer populära eftersom de kan lagra stora mängder energi jämfört med andra typer av batterier. LÄS MER

 4. 4. Hemmiljöns betydelse under tidig återhämtning efter lindrig till måttlig stroke - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Emilia Cleasby; Jesper Cruce; [2022]
  Nyckelord :Aktivitetsidentitet; Tidig hemrehabilitering; Hemmiljö; Identitet; Stroke; Självbestämmande; Återhämtning.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige insjuknar årligen ett stort antal personer i stroke. Stroke är den vanligaste sjukdomsorsaken till bestående funktionsnedsättning och medför flest antal vårddagar på sjukhus. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet under COVID-19 pandemin hösten-21 : Upplevelser av hälsa med fokus på fysisk aktivitet för personer som jobbat eller studerat hemifrån under pandemin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Sanna Thunell; Paulina Löf; [2022]
  Nyckelord :Physical activity; health; qualitative study; studies from home; work from home;

  Sammanfattning : Bakgrund: På grund av spridning av covid- 19 viruset så har den svenska regeringen infört restriktioner för landets medborgare för att minska denna. Dessa restriktioner innefattar att de som kan ska jobba eller studera hemifrån. LÄS MER