Sökning: "vanor och rutiner"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden vanor och rutiner.

 1. 1. VEM TRIVS BÄST? En kvantitativ studie om självskattad trivsel hos äldre på särskilt boende.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Alice Hagman; Fredrik Carlsson; [2019-05-23]
  Nyckelord :Thriving; Nursing Homes; Aged;

  Sammanfattning : Bakgrund Genom livet genomgår människan en mängd transitioner, vilket kan resultera i ett förändrat aktivitetsmönster. Det kan leda till att människan måste omvärdera eller förändra hur de förhåller sig till de vanor, rutiner och roller som funnits innan transitionen. LÄS MER

 2. 2. Livsstilsförändring vid prediabetes- vuxna patienters erfarenhet - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ing-Marie Svensson; Charlotta Holmgren; [2019]
  Nyckelord :Experience; Lifestyle change; Motivation; Nurse; Prediabetes; Erfarenheter; Livsstilsförändring; Motivation; Prediabetes; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Background: Prediabetes is strongly related to an unhealthy lifestyle and it is a growing public health problem. It is of great importance to start a lifestyle change at an early stage to prevent type 2 diabetes. The primary care nurse ́s mission is to support patients with prediabetes to a lifestyle change. LÄS MER

 3. 3. Förstagångsföräldrars erfarenheter av aktivitetsbalans och meningsfulla aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ulrika Pettersson; Sophie Nygren; [2019]
  Nyckelord :Occupational balance; meaningfulness; first-time parents; Aktivitetsbalans; meningsfullhet; förstagångsföräldrar;

  Sammanfattning : Syfte: Det är en stor omställning i livet att få en ny familjemedlem. Därför finns det ett behov av att undersöka förstagångsföräldrars erfarenhet av aktivitetsbalans samt vilka aktiviteter som anses vara meningsfulla. LÄS MER

 4. 4. Copingstrategier vid Irritable Bowel Syndrome : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Elin Andreasson; Sanna Eriksson; [2019]
  Nyckelord :irritable bowel syndrome; copingstrategier; person;

  Sammanfattning : Introduktion: Irritable bowel syndrome [IBS] är den vanligaste kroniska sjukdomen som uppträder i gastrointestinal-kanalen. Sjukdomen förekommer hos 10–20% av världsbefolkningen och kan upptäckas hos både barn och vuxna. LÄS MER

 5. 5. Konsten att förena en paradox : En kvalitativ studie om hur relationer mellan stabilitet och förändring ter sig inom en organisation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Adam Johansson; Victor Sundell; [2018]
  Nyckelord :Stability; Change; Innovation; Adaptability; Balance; Exploration; Exploitation; Stabilitet; Förändring; Innovation; Anpassningsförmåga; Balans; Experimentering; Exploatering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Organisationer och företag står inför flera utmaningar vad gäller anpassning till den snabba utveckling som sker i dagens samhälle. Det är vitalt för företag som befinner sig inom snabbföränderliga branscher att agera snabbt och effektivt för att ligga i framkant inom sitt specifika område. LÄS MER