Sökning: "vanvård i barndomen"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden vanvård i barndomen.

 1. 1. Den psykosociala miljöns betydelse under ADHD-utredningar av barn : En kvalitativ intervjustudie om psykologers förhållningssätt och handlingsutrymme

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Camilla Lindgren; Mia Lundberg; [2020]
  Nyckelord :psychosocial environment; ADHD; childhood maltreatment; psychologists; street-level-bureaucracy; Power Threat Meaning Framework; psykosocial miljö; ADHD; vanvård i barndomen; psykologer; gräsrotsbyråkrati; Power Threat Meaning Framework;

  Sammanfattning : Several quantitative studies show a significant association between the experience of childhood maltreatment and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Some researchers argue for the need of a more psychosocial approach in ADHD assessment of children partly because of the relationship between these variables. LÄS MER

 2. 2. "Han var ju både pappa men också det här monstret" - Om erfarenheter av att ha levt med pappas våld i hemmet under barndomen

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sofia Magnell; [2019]
  Nyckelord :barn; barns rättigheter; barns vardagsliv; boende och umgänge; pappas våld; våld i hemmet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och analysera barns vardagsliv vid pappas våld i hemmet. Detta kommer ske utifrån vuxnas personliga berättelser och erfarenheter av att ha levt med pappas våld i hemmet under barndomen. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att i sin profession möta barn som far illa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lisa Danhard Rundquist; [2018]
  Nyckelord :Child Abuse; Experiences; Nurse; Barn som far illa; Erfarenheter; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som far illa är ett vitt begrepp och innefattar såväl fysiskt som psykiskt våld mot barn samt omsorgssvikt. Forskning visar att all form av vanvård och omsorgssvikt i barndomen har samband med ökad risk för en rad konsekvenser även i vuxenlivet. LÄS MER

 4. 4. Den förlorade barndomen : - en studie av sex tidigare fosterbarns upplevelser av vanvård vid placering i samhällsvård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Gisela Bergfors; Anna Cernvall; [2011]
  Nyckelord :foster children; foster home; maltreatment; neglect; sexual abuse; foster care; fosterbarn; vanvård; fosterhem; institution; familjehem; barndom; samhällsvård; sexuella övergrepp; barnmisshandel; brister i omsorgen;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to describe and analyze how former foster children experienced foster care which have been filled with maltreatment and neglect and how this has influenced their adult life when it comes to health, education and relationships. We also wanted to study how the former foster children coped with their placement. LÄS MER