Sökning: "vap omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden vap omvårdnad.

 1. 1. Preventiva åtgärder för att förebygga ventilatorassocierad pneumoni hos intensivvårdspatienter : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Alexandra Autrieb; Krister Vierikko; [2016]
  Nyckelord :prevention; ventilatorassocierad pneumoni; intensivvårdsavdelning; omvårdnad;

  Sammanfattning : Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) är den vanligaste vårdrelaterande infektionen på intensivvårdsavdelningar (IVA). Orsaken till infektionen är att patienten behöver assisterad andning genom invasiv ventilatorbehandling vilket medför att bakterier får fäste i lungorna och orsakar VAP. LÄS MER

 2. 2. Ventilator-associerad pneumoni : -En kartläggning av preventiva omvårdnadsåtgärder i praktiken

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna-Karin Jernlås; Sara Åström; [2015]
  Nyckelord :Intensivvård; Omvårdnad; Prevention; Ventilator-associerad pneumoni; Vårdlidande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att kartlägga preventiva omvårdnadsåtgärder för att förhindra ventilator-associerad pneumoni på en thoraxintensivvårdsavdelning.Bakgrund: De vanligaste vårdrelaterade infektionerna på intensivvårdsavdelningar är pneumonier och bland dessa är 80 % ventilatorassocierade. LÄS MER

 3. 3. Kriterier för att verifiera lyckade eller misslyckade urträningar och extubationer hos intensivvårdspatienter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marie Lindblad; [2015]
  Nyckelord :ventilator; weaning; adverse effects; contraindications; methods; nursing; standards; ventilator; urträning; skadliga effekter; kontraindikationer; metoder; omvårdnad; standardiseringar;

  Sammanfattning : BakgrundVentilatorbehandling kan orsaka lidande i form av bland annat Ventilator Associerad Pneumoni (VAP) och delirium. Att avsluta behandlingen för tidigt kan också orsaka lidande och därför är tydliga kriterier för att verifiera urträning och extubation, borttagande av ventilatorn och endotrakealtuben är viktiga aspekter i vården och omvårdnaden av patienten. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans inställning angående munvårdsbehov hosintensivvårdspatienter. : En enkätstudie.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Iván Isidoro Giráldez; Shemir Quni; [2013]
  Nyckelord :Mouth care; nurse attitude; intensive care.; Munvård; sjuksköterskans inställning; intensivvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: munvård är en grundläggande omvårdnadsåtgärd som bidrar till att förebygga respirator-relaterad lunginflammation, s.k. VAP (”ventilator-associated pneumonia”) och en rad diverse systemiska infektioner. LÄS MER

 5. 5. Probiotikas inverkan på sjukdomsförloppet hos intensivvårdspatienter. : En metaanalys till grund för evedensbaserad omvårdnad

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mirja Hallberg; Katarina Ljungbåge; [2011]
  Nyckelord :: Intensive Care Unit; Meta-Analysis; Nursing; Probiotics; Randomized Controlled Trials; : intensivvårdsavdelning; metaanalys; omvårdnad; probiotika; randomiserade kontrollerade studier;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Intresset för enteral administrering av probiotika i förebyggandet av infektioner och diarré har på senare tid ökat. Nosokomiala infektioner och diarré är ett stort problem hos intensivvårdpatienter. LÄS MER