Sökning: "vapenfri tjänsteplikt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden vapenfri tjänsteplikt.

  1. 1. "Jag vill inte lära mig döda, jag vill lära mig rädda liv" : En studie om hur vapenfria samt totalvägrare skildras i militärmagasinet Värnpliktsnytt 1971-1981

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

    Författare :Mikael Isaksson; [2020]
    Nyckelord :Värnpliktsnytt; maskulinitet; vapenvägrare; vapenfri tjänsteplikt; totalvägrare; pacifism; genus; media; 1970-tal;

    Sammanfattning : Denna uppsats handlar om synen på vapenvägrare i militärmagasinet Värnpliktsnytt, där fokus ligger på de olika typerna av maskulina ideal som träder fram. Undersökningsperioden är 1971-1981. Studiens teoretiska ramverk baseras dels på ett genusperspektiv, dels på ett mediaperspektiv. LÄS MER