Sökning: "vara med i svängarna"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden vara med i svängarna.

 1. 1. Suicidprevention vid bipolärt syndrom : Specialistsjuksköterskors erfarenheter inom vuxenpsykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Weiberg Fredrik; Johansson Lina; [2020]
  Nyckelord :Adults; Bipolar Syndrome; Experiences; Open psychiatric care; Suicide Prevention; Specialist Nurses; Bipolärt syndrom; Erfarenheter; Psykiatrisk öppenvård; Specialistsjuksköterskor; Suicidprevention; Vuxna personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med bipolärt syndrom utgör en stor riskgrupp för suicid. Sjuksköterskor arbetar aktivt, på olika sätt, med att förebygga suicidal problematik. Detta arbete är svårt och komplext, men kan underlättas genom att ha en gemensam plan vid försämring. LÄS MER

 2. 2. Hur lärs de naturorienterande ämnena ut i årskurserna 1-3? : En studie kring vilka arbetssätt och metoder grundskollärare använder i NO-undervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Beatrice Karlström; [2017]
  Nyckelord :Arbetssätt; Metoder; Naturorienterande ämnen; Naturvetenskap; Årskurs 1-3;

  Sammanfattning : I denna studie har jag genom enkätundersökning studerat hur lärare i årskurserna 1-3 tänker kring och utformar sin undervisning i de naturorienterande ämnena. Studien är främst kvantitativ men med kvalitativa inslag och jag har utgått från fyra frågeställningar i undersökningen. LÄS MER

 3. 3. Varför skall man ha datorer i skolan?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anette Gustafsson; Engelska Bild och form; [2012]
  Nyckelord :datortäthet; digitala verktyg; IT; kommunikativite;

  Sammanfattning : Varför ska man ha datorer i skolan? Är det verkligen nödvändigt? Varför då?Samhället har genomgått en oerhört stor förvandling på bara några få årtionden och skolan har inte riktigt hängt med i svängarna. Skolan har fått i uppgift av staten att implementera den digitala tekniken i skolan, men av olika anledningar går förvandlingen inte riktigt hand i hand med det övriga samhället. LÄS MER

 4. 4. Avatar : Människa & Användbarhet Verksamhetsbaserad Kommunikations Analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Nihal Bayazit; Zyhra Tabaku; [2009]
  Nyckelord :internet; användbarhet; avatar; datoranvändare; organisationswebbsajter;

  Sammanfattning : Den snabba tekniken/teknologin erbjuder oss nya uppfinningar varje dag. De flesta av oss hänger knappt men de branta svängarna med nya uppfinningarna. Avatarer som har blommat ut anses vara en av de användbarhetsräddningarna i organisationswebbsajter på Internet. LÄS MER

 5. 5. Där man tar ut svängarna : En analys av språk och stil i tolv kolumner i gratistidningen Metro

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Magdalena Raam; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks språk och stil i tolv kolumner i gratistidningen Metro. Min hypotes är att språket och stilen i kolumnerna är vardagligt, talspråksnära, inte så strikt och subjektivt. LÄS MER