Sökning: "vardag 1800-talet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vardag 1800-talet.

 1. 1. Det postkoloniala resandet i Egypten : En diskursanalys av resebroschyrer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Froms-Andersson; [2008]
  Nyckelord :Turism; Kulturgeografi; Postkolonialism; Diskursanalys; Resebroschyrer; Egypten;

  Sammanfattning : During the colonial period Europeans travelled to Egypt. The French had explored Egypt through the mapping and this was published in a collection of books called Déscription de l’Égypte. Exhibitions and publications like Déscription de l’Égypte, which aimed at giving a view of Egypt, raised public interest for journeys to the Orient. LÄS MER

 2. 2. Data- och telekommunikationsvanor i vardagslivet : En studie med tio studenter vid Blekinge Tekniska Högskola

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Annah Sundblom; Ida Torstensson; [2004]
  Nyckelord :Vanor; kommunikation; mobiltelefon; Internet; vardagsliv; Fristående kurs;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur dagens data- och telekommunikation påverkar tio studenter vid BTH i deras vardag. I vår frågeställning hade vi tre frågor som vi sökte få svar på. LÄS MER