Sökning: "vardaglig kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden vardaglig kommunikation.

 1. 1. #SHEINHAUL – Klimathotets sämsta vän? : en analys av unga kvinnors konsumtionsvanor utifrån Instagram-hashtaggen #SHEINHAUL

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Tindra Ekroll Heurlin; Ida Ottosson; [2022]
  Nyckelord :Instagram; Fast Fashion; #SHEINHAUL; Identitet; Bourdieu.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Scrollandet på medieplattformen Instagram är numera en vardaglig rutin för många unga kvinnor. Plattformen har kommit att bli en viktig plats för bland annat stora fast fashion-företag att marknadsföra sig på. LÄS MER

 2. 2. En val eller Ett val? : En intervjustudie om hur lärare arbetar med ämnesbegrepp i samhällskunskapsämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Alva Lindblom; [2022]
  Nyckelord :Subject-concepts; social studies instruction; social studies teachers; hermeneutics; Ämnesbegrepp; samhällskunskapsundervisning; samhällskunskapslärare; hermeneutik;

  Sammanfattning : Research shows that students occasionally face linguistic challenges related to the subject-concepts of social studies. One example concern that individuals can interpret subject-concepts in various ways. Therefore, the area of this study is how social studies teachers work with subject-concepts in social studies. LÄS MER

 3. 3. Robot Gaze Behaviour for Handling Confrontational Scenarios

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Paul Gorgis; [2021]
  Nyckelord :Eye Gaze; Gaze Behaviour; Human-Like; Model; Human-Robot Interaction HRI ; Social Robots; Confrontational Scenarios; Blick; Blickbeteende; Människolik; Modell; Människa-Robot Interaktion MRI ; Sociala Robotar; Konfrontationsscenario;

  Sammanfattning : In everyday communication, humans utilise eye gaze due to its importance as a communication tool. As technology evolves, social robots are expected to become more adopted in society and, since they interact with humans, they should similarly use eye gaze to elevate the level of the interaction and increase humans’ perception of them. LÄS MER

 4. 4. En stilistisk analys av några elevers argumenterande texter i åk 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Vlora Sudjada; [2021]
  Nyckelord :avancerad text; elevtexter; genre; informationstät; kvalitativ; kvantitativ; meningsfullhet; talspråk; texttyp; sats- och meningsnivå; satslära; stil; stilistisk analys; ordnivå;

  Sammanfattning : Studiens syfte är göra en stilanalys på ord, sats- och meningsnivå. Vidare är syftet även att undersöka vilken information en kvantitativ stilistisk analys kan ge läraren om elevens skrivande. För att uppnå syftet har tio argumenterande texter från årskurs 6 analyserats på ord- sats- och meningsnivå. LÄS MER

 5. 5. Elevers lärande under undersökande arbetssätt : En observationsstudie i ett klassrum på lågstadiet

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Linda Grolander; [2020]
  Nyckelord :kommunikation; lågstadiet; lärande; naturvetenskap; undersökande arbetssätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilket lärande som sker när elever på lågstadiet arbetar med undersökande arbetssätt i naturvetenskap och utifrån resultatet diskutera didaktiska avväganden. Jag har observerat elevernas kommunikation i relation till uppsatta lärandemål när de utför naturvetenskapliga undersökningar i en klass på lågstadiet. LÄS MER