Sökning: "vardagligt skriftbruk"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vardagligt skriftbruk.

 1. 1. Vykortsmodets slavar : En undersökning av attityder till vykortsraseriet i dagspressen mellan åren 1900 – 1910

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Catrine Svensson; [2020]
  Nyckelord :Vykortsraseri; vardagligt skriftbruk; vykortspraktik; New Literacy Studies;

  Sammanfattning : Vykortsraseriet i Sverige och på kontinenten är en anonym företeelse som blossade upp med en väldig kraft i början på 1900-talet och som sedan avtog igen. Den ofantliga mängd vykort som skickades under den här tiden gav upphov till uttrycket vykortsraseri. LÄS MER

 2. 2. Skriftbruket hos två elever på yrkesförberedande program: En skriftetnografisk undersökning

  Master-uppsats,

  Författare :Rebecca Zimmermann; [2011]
  Nyckelord :Vardagligt skriftbruk; skriftbruk; skriftbruksdag; skrifthändelser; skriftkompetenser; skriftkultur; skriftsamlingspunkter; läs- och skrivvanor; det nya textsamhället;

  Sammanfattning : This essay elucidates upper secondary students’ literacy practices, (literacy events, literacy competencies and literacy culture) during a typical day, with focus on the daily literacy practices. A literacy ethnographic study conducted in the environment which participants naturally are, at home, at school and in leisure. LÄS MER