Sökning: "vardagskontakt"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet vardagskontakt.

 1. 1. Vardagskontakt med vårdnadshavare i den mångkulturella förskolan : En studie ur ett förskollärarperspektiv

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Rebecca Moll; My Samuelsen; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Oj, mamma har friendat mig!"

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Viggh; Ida Wallin; [2013]
  Nyckelord :Facebook; Sociala medier; Identitet; Relationer; Ungdomar; Föräldrar; Social Sciences;

  Sammanfattning : B-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för Kommunikation och Medier; “Oj, mamma har friendat mig!”. En kvalitativ studie i föräldrar- barnrelationen på facebook”, författad av Emma Viggh & Ida Wallin vid Lunds Universitet. LÄS MER

 3. 3. "Stick, vi leker ju här!" - En studie om vad det är som skapar värde på fritidsgårdar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Elin Hansson; Anna Latomanski; [2008]
  Nyckelord :relationer; förtroende; värdeskapande; kommunikation; engagemang och delaktighet.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problemdiskussion: Barn har idag allt mindre vardagskontakt med sina föräldrar. Gemensamma måltider i familjer har blivit färre och barnen får allt mindre stöd vid läxläsning. I Helsingborgs stad söker sig hundratals barn varje dag till fritidsgårdarna runt om i staden. LÄS MER