Sökning: "vardagskultur"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet vardagskultur.

 1. 1. Vardagskultur i det kreativa lärandet ur elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Alexander Walén; Andreas Mårtensson; [2013]
  Nyckelord :Fenomenografi; Fritid; Kultur; Motivation; Pedagogik; Vardag; Vardagskultur;

  Sammanfattning : Med denna uppsats ämnar vi belysa gymnasieelevers uppfattning av vad vardagskultur är samt dess potentiella användningsområde i skolan och i bildämnet. Anledningen till detta bygger på en positiv pedagogisk upplevelse en av oss upplevde under praktik då en omotiverad elev blev motiverad efter att elevens eget fritidsintresse vävdes in i uppgiften. LÄS MER

 2. 2. Musik som stöd för lärande : Lektionsplaneringar med låttexter som grund för reflektion och diskussion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Heléne Boman; Therése Boman; [2011]
  Nyckelord :Musik; ämnesövergripande undervisning; elevers vardag; populärkultur; diskussion; reflektion; motivation; lustfyllt lärande;

  Sammanfattning : Syftet med detta utvecklingsarbete var att undersöka huruvida musik med fokus på låttexter kunde skapa ett lustfyllt lärande hos eleverna. Vi vill även synliggöra hur lärare med hjälp av musiken i elevernas vardagskultur skapar tillfällen till reflektion och diskussion i klassrummet. LÄS MER

 3. 3. Kasta dig in i diskussionen - En studier om klagomålshantering i sociala medier

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Saga Larsson; Kerstin Skjefstad; Sigrid Werner; [2010]
  Nyckelord :eWOM; Customer Complaint; Customer satisfaction; Social media; Communication; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Användandet av sociala medier ökar, allt fler använder sociala nätverktyg såsom facebook, Twitter och bloggar. Det har för många blivit en del av vardagen. Det har således blivit något vi gör dagligen - en del av vår vardagskultur. LÄS MER

 4. 4. Vad en duktig husmoder bör kunna : Feminitet, maskulinitet, hjem, familie og koldkrigskontekst i 1950’ernes ”Husmodern”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Rikke Halberg; [2008]
  Nyckelord :1950-talet; husmoder; Husmodern; populärpress; femininitet; maskulinitet; genus; kön; kalla kriget; vardagskultur; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This study examines the representation of everyday lives of men and women in a popular Swedish magazine, Husmodern, in the 1950s. The ”small history” of the 1950s is a relatively forgotten part of modern history and the era is often reduced to nostalgia in popular culture, but rarely researched through a thorough, theoretical lense. LÄS MER

 5. 5. Nätverkssamhället och unga individer : En tillvaro av socialt utbyte och samvaro

  L2-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Emma Fälth; Jenny Andersson; Elin Schönning; Henrik Karlsson; Eliane Onshus; [2006]
  Nyckelord :Barndom; Ungdom; Identitet; Identitetsskapande; Mellanmänskliga relationer; Social samvaro;

  Sammanfattning : denna antologi belyses sociala möten, sociala gemenskaper, sociala processer ur olika perspektiv. I de olika kapitlen behandlas barn på förskolor, familjer, livsval, ungdomar, vardagskultur samt intressegemenskaper. LÄS MER