Sökning: "vardagsliv"

Visar resultat 1 - 5 av 363 uppsatser innehållade ordet vardagsliv.

 1. 1. ”Ni känner dem inte, varför bryr ni er?”. En kvalitativ studie om unga vuxnas upplevelser av influencers.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Rydh; Janina Larsson; [2020-06-02]
  Nyckelord :influencer; unga vuxna; identitetskapande; mellanmänskliga interaktioner; inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka unga vuxnas syn på och upplevelsen av fenomenet influencers. Som en del av syftet vill vi få en förståelse av unga vuxnas upplevelser av fenomenet influencers som bidrar med en ökad kunskap som är av vikt i de professionellas arbete med unga vuxna. LÄS MER

 2. 2. Landsbygden finns också! : En studie om Värmlands skoltrafik ur vårdnadshavares perspektiv i kommunerna Arvika och Grums

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Astrid Johansson; Nina Lundin; [2020]
  Nyckelord :skoltrafik; skolskjuts; vårdnadshavare; utveckling; Värmland;

  Sammanfattning : I Värmland är ett stort antal barn skolskjutsberättigade vilket gör att regionens kommuner har en stor budget till skoltrafiken. Samtidigt upplever Region Värmland att skoltrafiken inte nyttjas i den grad som det planeras för, och att det beror på att vårdnadshavare istället väljer att skjutsa sina barn. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av att leva med artros : litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Tove Mesch; [2020]
  Nyckelord :Artros; Patientperspektiv; Psykisk hälsa; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artros är en sjukdom som drabbar alla åldrar men har en stark koppling till den äldre befolkningen och då gruppen äldre i världen ökar, så ökar även antalet personer som lider av artros. Denna sjukdom innebär att vävnaden i leden bryts ner snabbare än den byggs upp igen. LÄS MER

 4. 4. Att leva med multipel skleros : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Toczek; [2020]
  Nyckelord :Multipel skleros; patientperspektiv; påverkad vardag; upplevelse; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en autoimmun inflammatorisk sjukdom som ger neurologiska symptom så som motoriska störningar, sensibilitetsstörningar och kognitiva problem. Det finns idag inget botemedel för sjukdomen men bromsande mediciner finns att tillgå. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens betydelse för äldre : En kvalitativ studie om hur äldre människor påverkas av digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jönsson Evelina; Lutonda Anne; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; elderly people; digital technology; society; development; difficulties; digital use; Digitalisering; äldre människor; digital teknik; samhället; utveckling; svårigheter; digitalt användande;

  Sammanfattning : Digitaliseringens utveckling i det svenska samhället har skett i en rasande takt och har inneburit förändringar i hur vi idag lever våra liv. Den digitala utvecklingen har gått betydligt fortare än vad vi kunnat förutse och påverkar vårt samhälle där en förutsättning för delaktighet innebär att kunna använda internet. LÄS MER