Sökning: "vardagsmotion"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet vardagsmotion.

 1. 1. Visst är jag duktig som tränar!? : En tvärsnittsstudie om prestationsbaserad självkänsla och motivation till fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Sofia Reimers; Nora Norin; [2021]
  Nyckelord :Prestationsbaserad självkänsla;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka motivation till fysisk aktivitet hos individer med prestationsbaserad självkänsla (nedan benämnt som PBS) samt att se över skillnader mellan kön och ålder i dessa frågor. De frågeställningar vi vill studera är ”Vad motiverar individer med prestationsbaserad självkänsla till fysisk aktivitet?”, ”Finns det skillnader på motivation till fysisk aktivitet hos individer med låg och hög prestationsbaserad självkänsla?”, ”Finns det könsskillnader på motivation till fysisk aktivitet hos individer med låg och hög prestationsbaserad självkänsla?”,” Finns det åldersskillnader på motivation till fysisk aktivitet hos individer med låg och hög prestationsbaserad självkänsla?”, ”Vilken grupp individer ägnar mest tid till vardagsmotion och fysisk träning?”. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan fysisk aktivitet och hälsorelaterad livskvalitet hos personer med endometrios

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Mathilda Ramberg; Paulina Arnesson; [2021]
  Nyckelord :Physical activity; Health related quality of life; Endometriosis; EHP-30; National board of Health and Welfare s physical activity questions.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios definieras som närvaro av livmoderslemhinnans vävnad utanför livmodern och är en inflammatorisk, östrogen-relaterad sjukdom som drabbar personer i fertil ålder. En individens fysiska och mentala hälsa påverkas negativt till följd av endometrios-relaterad smärta. LÄS MER

 3. 3. Motionärens relation till vardagsmotion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Jennifer Enge; Hanna Söderberg; [2020-08-05]
  Nyckelord :Attityder; Beteenden; Idrottsvetenskap; Motionärer; Vardagsmotion;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotion IdrottsvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Peter KorpExaminator: Beatrix AlgurénAntal sidor: 31 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2020.... LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet bland äldre personer som inte tränar : En jämförelse av subjektiv och objektiv mätmetod

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Linus Gummesson; Anton Ryman; [2020]
  Nyckelord :Accelerometri; Actigraph; Frågeformulär; Självrapportering; Cut-points; Validitet;

  Sammanfattning : Introduktion: Ett kostnadseffektivt sätt att kartlägga fysisk aktivitet (FA) är med hjälp av subjektiva mätmetoder som frågeformulär, till exempel socialstyrelsens indikatorfrågor för FA (FASTA). Dessa kan valideras mot objektiva mätinstrument (aktivitetsmätare), till exempel Actigraph GT3X+, men detta har ännu inte gjorts för FASTA-formuläret på den äldre populationen. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet och dess påverkan på stress : En tvärsnittsstudie på högstadieungdomar

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Kristin Bastrup Frank; Elin Heving; [2020]
  Nyckelord :Stress; physical activity; gender differences; adolescents; Stress; fysisk aktivitet; könsskillnander; ungdomar; högstadie;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet med studien är att undersöka om högre fysisk aktivitetsnivå kan minska effekten av stressrelaterad ohälsa hos ungdomar i klass 8. Syftet var också att se om det fanns några skillnader mellan könen i upplevd stress samt hur vanligt det är med pulshöjande fysisk aktivitet samt vardagsmotion bland tjejer och killar i klass 8. LÄS MER