Sökning: "vardagsspråk och skolspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden vardagsspråk och skolspråk.

 1. 1. Språkutvecklande SO-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mathilda Brandtmar; [2019]
  Nyckelord :SO-undervisning; Språkutveckling; Kunskapsutveckling; Ämnesundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i årskurs 4-6 arbetar språkutvecklande i SO-ämnena för att stärka elevers skolspråk. Studien syftar också till att undersöka vilka arbetssätt och material som används samt vilken effekt det har på elevers språk- och kunskapsutveckling i SO-undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Språkinriktad undervisning i So-ämnena - en kvalitativ studie kring språkinriktad undervisning i årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ottilia Papp; Selma Suljanovic; [2019]
  Nyckelord :Metoder; So-undervisning; Språkinriktad undervisning; Årskurs 1-3;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilka metoder de lärare som vi har intervjuat använder sig av för att skapa en framgångsrik språkinriktad undervisning i So-ämnena. Vi undersöker även i vilken omfattning lärarnas undervisning korresponderar med den forskning som behandlar språkinriktad undervisning. LÄS MER

 3. 3. Språkets roll i SO-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Lindström; Lindgren Erik; Erik Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Språkutveckling; SO-undervisning; Vardagsspråk och Skolspråk.;

  Sammanfattning : Utifrån en problematik kring språkets inflytande i SO-undervisningen har syftet att under-söka lärares förhållningssätt till begreppet språkutveckling växt fram. För att redogöra för detta syftar också uppsatsen till att söka svar på vilka svårigheter som är förenade med språkutveckling och hur detta bemöts samt hur detta korrelerar med forskning. LÄS MER

 4. 4. Språkutveckling : En undersökning av den förväntade språkutvecklingen hos eleverna och hur lärare arbetar med Den magiska kulans tre nivåer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Camilla Kihlström; [2018]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; Språkutveckling; Grundskolan årskurs 1–3; Svenska;

  Sammanfattning : Den magiska kulan är ett läromedel som används i grundskolans första år. Läromedlet är uppdelat i tre delar 1A, 1B samt 1C. LÄS MER

 5. 5. Språkutvecklande kemiundervisning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anahid Khorsandi Koochesfahani; [2018]
  Nyckelord :Naturvetenskap; Kemi; flerspråkiga elever; lärare; lärande; undervisningsmetoder; TIMSS; Språk; vardagsspråk; Skolspråk; språkutveckling arbetssätt; språkinriktad undervisning;

  Sammanfattning : Syfte med denna fallstudie är att undersöka kemiundervisning på en svensk grundskola ur ett flerspråkigt perspektiv. Undersökningen har genomförts på skolor där majoriteten har svenska som andraspråk, det vill säga eleverna eller en av deras föräldrar har ett annat nationellt språk än svenska som sitt starkaste språk. LÄS MER