Sökning: "varetægtsfængsling"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet varetægtsfængsling.

  1. 1. Restriktiv restriktionsanvändning - om möjliga åtgärder för att begränsa restriktionerna på svenska häkten

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Felicia Holme; [2017]
    Nyckelord :straffrätt; straffprocessrätt; häktning; restriktioner; isolationsfængsel; fullstendig isolasjon; varetægtsfængsling; varetektsfengsling; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Sverige har under mer än 20 års tid fått motta kritik från olika internationella organ på grund av den omfattande användningen av restriktioner för häktade. Restriktionerna innebär att den häktade begränsas i sina möjligheter att till exempel ta emot besök eller vistas i gemensamhet med andra intagna, vilket leder till att den häktade i hög grad isoleras. LÄS MER