Sökning: "varför är sagor och myter"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden varför är sagor och myter.

 1. 1. Varggisslet : En argumentationsanalytisk studie av vargdebatten i Värmland 1965 - 1990

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Fredrik Hultberg; [2011]
  Nyckelord :wolf; debate; hunt; predator; conurbation; periphery; centrum; argumentation; argumenation analyzis; newpapers; comments; Habermas; varg; debatt; jakt; rovdjur; landsbygd; storstad; tätort; centrum; periferi; argument; argumentationsanalys; Värmland; Dalarna; Karlstad; Torsby; Sysslebäck; naturvård; tjuvskytte; insändare; tidningar; Nya Wermlands-Tidningen; Värmlands Folkblad; ledare; borgerlig offentlighet; Habermas; Anders Bjärvall; Projekt Varg; licensjakt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att presentera och analysera argumentationen i debatten för och emot vargens rätt till existens i Värmland mellan åren 1965 och 1990. För att besvara forskningsfrågorna i uppsatsen har kvalitativ argumentationsanalytisk metod använts. LÄS MER

 2. 2. Myter bland magiker och mugglare - en studie av Harry Potter-böckerna ur C. G. Jungs perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/IMER

  Författare :Annika Sandström; [2003]
  Nyckelord :Carl Gustav Jung; Harry Potter; J.K Rowling; myter; symboler; arketyper; undermedvetna; motsatser; kollektivt omedvetna;

  Sammanfattning : Vi vuxna känner igen en hel del schablonbilder i Harry Potter-böckerna; vi har stött på namnen och företeelserna förut i myter, religion och i symbolvärlden. Men de yngre läsarna med föga eller ingen tidigare läsvana, som troligtvis aldrig har stött på ”de gamla litterära motiven” tidigare, attraheras ändå av böckerna. LÄS MER