Sökning: "varför begår ungdomar brott"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden varför begår ungdomar brott.

 1. 1. Polisers uppfattningar om orsaker till ungdomsbrottslighet : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Kajsa Johansson; Frida Magnusson; [2014]
  Nyckelord :Ungdomsbrottslighet; orsaker; poliser; uppfattningar och Thornberrys interaktionistiska teori.;

  Sammanfattning : Det finns olika orsaker till att människor väljer att begå brott och det finns inget enkelt svar på frågan varför ungdomar begår brott. Utifrån att det går att bespara personligt lidande och kostnader för samhället är ungdomsbrottslighet ett område som alltid är av värde att belysa inom forskning. LÄS MER

 2. 2. Ung och kriminell : Med det sociala kapitalet som insats

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Wijnbladh Maja; Mahmoudi Ronak; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka varför en del ungdomar begår brott och vilka faktorer som kan ligga bakom. Genom att använda en kvalitativ metod i form av intervjuer med sex unga män med en tidigare kriminell bakgrund har vi försökt få svar på studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Ungdomsbrottslighet : Ungas föreställningar om varför ungdomar begår brott.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :kajin sandi; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ungdomsbrottslighet - Varför och det förebyggande arbetet

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Derya Kesen; [2007-09-21]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Offentligrätt;

  Sammanfattning : ”Få samhällsproblem har under de senaste åren rönt så allmän uppmärksamhet som den ungdomliga brottsligheten och asocialiteten. Orsakerna till detta stora intresse är inte helt klara. Det faktum att även vuxenbrottsligheten sedan lång tid tillbaka befinner sig i kraftig tillväxt lämnar människor tämligen oberörda. LÄS MER

 5. 5. Riskbedömning, attityd och moral kring brott: en Jämförelse mellan ungdomar och vuxna med ett explicit test

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Lindström; Richard Silve Mclachlan; [2007]
  Nyckelord :riskbedömning; moral; attityd; brott; ungdomsbrottslighet; ungdomar; vuxna; risk assessment; attitudes; morals; crime; youth crime; youths; adults; Psychology; Psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien använder ett explicit test och jämför ungdomar (14-16 år) och vuxna gällande deras riskbedömning av brott, attityder kring brott och moralnivå. Dessa faktorer förväntas ha ett samband med varandra och kan ge en förklaring till varför ungdomar begår fler brott per capita än vuxna (Ahlberg, 1996). LÄS MER