Sökning: "varför finns myter"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden varför finns myter.

 1. 1. Myter, kön och styckmord : En kritisk diskursanalys av Aftonbladets rapportering om styckmorden i Askersund och Boden

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Viktor Sunnemark; Isak Elingbo; Oscar Ljungberg; [2018]
  Nyckelord :Media; Representation; Gender; Homicide; Dismemberment; Aftonbladet; Journalism; Media; Representation; Genus; Mord; Styckmord; Aftonbladet; Kriminaljournalistik;

  Sammanfattning : Statistiskt sett är våldsbrott ett manligt fenomen. Detta leder – logiskt nog – till att medias bevakning av brott ofta beskriver manliga förövare. LÄS MER

 2. 2. Straffansvar för annans självmord? - En straffteoretisk granskning av det svenska rättsväsendets syn på självmord och uppmuntran till självmord

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Cornelia Najafi Nassab; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Självmord; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar främst till att utreda hur svensk straffrätt betraktar situationen där en person verbalt förmår annan att begå självmord och om någon skulle kunna bli ansvarig för annans självmord. Det mer övergripande syftet är att undersöka lagstiftarens ambitioner kring vad som bör kriminaliseras och varför självmord knappt behandlas i rättskälleläran och inom rättsväsendet. LÄS MER

 3. 3. En ulv i fårakläder : Hur PR-event blir virala nyheter i svensk dagspress

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Madeleine Jonson; [2016]
  Nyckelord :event; public relations; massmedia; journalistik; nyhetsvärdering; medielogik; dagordningsteorin; gestaltningsteorin; framing; sociokultur; myter; ideologier;

  Sammanfattning : Problem: Tre särskilda PR-event fick spridning i svenska tidningsmedier under 2013 och 2014. Vad i den journalistiska processen gör att särskilda händelser blir uppmärksammade nyhetsfenomen? Hur blir särskilda event nyheter och hur ser nyhetsvärderingen ut ur ett sociokulturellt perspektiv? Teori: Jag använde nyhetsvärdering och sociokultur som teoretiska ingångar för att belysa problemet. LÄS MER

 4. 4. Orkestrera skriken : En undersökning i hur tittaren påverkas av musiken i skräckfilm

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Malin Fagerberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks det hur och varför filmmusiken påverkar tittaren när det kommer till skräckfilmsgenren. Från att skräckgenren har bestått av sagor och myter och monster och djävular har den utvecklas till en genre med ett stort antal subgenrer och konventioner. LÄS MER

 5. 5. "Jag sa nej. Hur säger man ett nej så att det blir mer nej?" : En kvalitativ studie om hur Aftonbladet och Expressen skildrade gruppvåldtäkten i Tensta.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Kristin Johanna Westesson Westergård; [2013]
  Nyckelord :journalistik; våldtäkt; offer; gärningsman; Aftonbladet; Expresser; genus; brott; kvällstidning; kriminologi;

  Sammanfattning : Titel: ”Jag sa nej. Hur säger man ett nej så att det blir mer nej?”   Författare: Kristin Westesson och Johanna Westergård   Kurs, termin och år: C-uppsats, HT 2013   Antal ord i uppsatsen: 16 785   Problemformulering och syfte: En av de våldtäkter som kvällstidningarna bevakade 2013 var en gruppvåldtäkt på en 15-årig flicka i Tensta. LÄS MER