Sökning: "varför internationalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden varför internationalisering.

 1. 1. Kan man exportera den svenska mannen? : En kvalitativ studie om vilka utmaningar svenska herrkonfektionsbranschen upplever vid export via e-handel med fokus på små- till medelstora företag.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Adam Nilsson; Arvid Svensson; [2017]
  Nyckelord :E-commerce; Internationalization; Male clothing industry; Barriers; E-handel; Internationalisering; Konfektionsbranschen; Barriärer;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfråga Syftet är att undersöka vilka motiv mindre svenska e-handelsföretag inom herrkonfektion har vid internationalisering, hur de går tillväga och vilka handelshinder personer i ledningen anser försvårar internationaliseringen. 1. Hur internationaliserar sig mindre svenska e-handelsföretag inom herrkonfektion? 2. LÄS MER

 2. 2. Hur småföretag kan utvärdera sin webbplats med hjälp av webbanalys

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Sara Hellman; [2017]
  Nyckelord :web analytics; small business; digitization; internationalization; website; google analytics; literature study; webbanalys; småföretag; digitalisering; internationalisering; webbplats; google analytics; litteraturstudie;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen kommer jag att presentera hur och varför småföretag bör använda sig av webbanalys för att utvärdera sin webbplats. Webbplatsen är en del av företagens digitalisering och möjliggör en internationell expansion, en viktig satsning för att minska beroendet av den konkurrensutsatta lokala marknaden som många företag i Sverige upplever som hämmande för sin tillväxt idag. LÄS MER

 3. 3. Från kvantitet mot kvalitet?: Har transformeringen av internationalisering av högre utbildning nått det svenska högskolelandskapet? - en kvalitativ studie av lärosäteslärares uppfattningar om drivkrafter, strategier och stöd avseende internationella frågor.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Kristin Rådesjö; [2015-11-04]
  Nyckelord :Internationalisering; högre utbildning; transformering av internationalisering av högre utbildning; drivkrafter; ledarskap och organisation; comprehensive internationalization;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats är en kvalitativ studie om internationalisering av högre utbildning i Sverige. Den bygger på antagandet att det - i alla fall internationellt – pågår en transformering av internationalisering inom högre utbildning. LÄS MER

 4. 4. Goda relationer – En förutsättning för morgondagens entreprenörer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elias Thalinsson Ranhagen; Josefin Norstedt; [2015]
  Nyckelord :Entreprenörskap; Relationer; ARA-modellen; Nätverk; Uppsala;

  Sammanfattning : I takt med en ökad internationalisering och hårdnad global konkurrens ställs större krav på morgondagens entreprenörer. I Uppsala kommun har den omfattande kapaciteten inom utbildning och forskning uppfattats som ett särskilt viktigt verktyg för att möta dessa utmaningar, varför studiens fokus riktas på hur de entreprenörskapsfrämjande aktörerna som existerar kring Uppsala universitet tillsammans verkar för att skapa förutsättningar för studenter och forskare. LÄS MER

 5. 5. Kalkylavvikelser : Aktiv påverkan i det dagliga arbetet i tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Amanda Filipsson; Elin Andersson; [2015]
  Nyckelord :overhead costing; calculated deviations; impact; Kaizen; internal benchmarking; motivation; påläggskalkylering; kalkylavvikelser; påverkan; Kaizen; intern benchmarking; motivation;

  Sammanfattning : Dagens samhälle präglas av ständiga förändringar i omvärlden. Internationalisering, globalisering och teknikutveckling är faktorer som leder till en ökad global konkurrens för företagen, vilket gjort att företag måste förbättra sina processer för att vara fortsatt konkurrenskraftiga och lönsamma. LÄS MER