Sökning: "varför mord"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden varför mord.

 1. 1. The Act of Representation : En adaptionsanalys av dokumentärfilmen The Act of Killing

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Cecilia Matteoni; [2020]
  Nyckelord :The Act of Killing; Jagal; documentary; Indonesia; reconstruction; adaptation; The Act of Killing; Jagal; dokumentär; dokumentärfilm; Indonesien; rekonstruktion; adaption; filmen i filmen; Jagal; dokumentar; filem; Indonesia; rekonstruksi; adaptasi;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en tillämpning av Linda Hutcheons adaptionsteoretiska analysmodell på dokumentärfilmen The Act of Killing - en film som beskrivits som både modig, banbrytande, skrämmande, avslöjande och viktig, men också opolitisk, provocerande, vilseledande, manipulativ och exploaterande. Uppsatsen undersöker med hjälp av Hutcheons genomgripande metodfrågor vad, vem, varför, hur, var och när, hur frågor om representation kan uppfattas så olika och hur kritiken kan vara så polariserad kring filmen. LÄS MER

 2. 2. Påföljden för mord - är den straffteoretiskt förankrad?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Axel Johnson; [2019]
  Nyckelord :Mord; rättshistoria; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Framställningen går igenom fyra rättsfall som behandlar frågan om straffmätning för mord samt de senaste reformerna och lagförslag, i vilka det föreslås skärpt straff för mord. Min ambition är att undersöka vilka omständigheter som tilldelas betydelse vid straffmätningen samt påföljdsbestämningen, och undersöka varför regeringen anser att det finns ytterligare behov av straffskärpning för mord. LÄS MER

 3. 3. Myter, kön och styckmord : En kritisk diskursanalys av Aftonbladets rapportering om styckmorden i Askersund och Boden

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Viktor Sunnemark; Isak Elingbo; Oscar Ljungberg; [2018]
  Nyckelord :Media; Representation; Gender; Homicide; Dismemberment; Aftonbladet; Journalism; Media; Representation; Genus; Mord; Styckmord; Aftonbladet; Kriminaljournalistik;

  Sammanfattning : Statistiskt sett är våldsbrott ett manligt fenomen. Detta leder – logiskt nog – till att medias bevakning av brott ofta beskriver manliga förövare. LÄS MER

 4. 4. Finlandssvenskar i jämförelse; Bakgrundsfaktorer till skillnaderna i mord- och dråpsstatistiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Johanna Alexandra Axerud; [2017]
  Nyckelord :Finland; Swedish speaking minority; finlandssvenskar; socialt kapital; alkoholvanor; historia; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund; Enligt brottsstatistiken i Finland begår finlandssvenskar färre brottshandlingar. Till exempel begår mindre andel finlandssvenskar brott mot liv än vad finnar gör. LÄS MER

 5. 5. Hedersmord : Hur ser skyddsbehovet ut för kvinnor och flickor i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Björkman Sofia; Lydia Sahlqvist; [2017]
  Nyckelord :honour-related murders; hedersmord;

  Sammanfattning : Hedersmord blev i Sverige först uppmärksammat under 1990-talet då två rättsfall, Sara och Fadime, kom att väcka stor debatt i det svenska samhället. Debatten kretsade kring hur och framförallt varför morden begicks. LÄS MER