Sökning: "varför shoppar vi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden varför shoppar vi.

 1. 1. Hedonic shopping - en jämförelsestudie mellan österrikiska och svenska studenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Oscar Franklin; Sarah Holmberg; Karolina Wahlström; [2007]
  Nyckelord :Studenter; konsumentbeteende; Hedonic shopping; Utiliarian shopping;

  Sammanfattning : På dagens marknad råder hård konkurrens om konsumenterna. För att företag ska lyckas med attvinna marknadsdelar och tillfredställa oss med rätta produkter och image, gäller det att gå pådjupet och undersöka oss konsumenter och varför vi egentligen shoppar. LÄS MER

 2. 2. Social konsumtion : Interaktion mellan konsumenter i butiksmiljöer

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Stenberg; Henrik Mathiesen; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hur vi upplever ett besök i en butik påverkas av en mängd olika faktorer. En av faktorerna är andra konsumenter som finns runt omkring oss i butiksmiljön. Att shoppa innebär inte enbart att man går och köper en produkt, att shoppa är lika mycket en upplevelse. LÄS MER