Sökning: "varför uppföljning"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden varför uppföljning.

 1. 1. Vägen till ett lyckat förändringsarbete - En kvalitativ studie i förändringsprocessen på Volvo Cars Företagsekonomiska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Ahlbom; Amelie Bergfelt; [2018-09-20]
  Nyckelord :Förändringsprocess; processperspektiv; strategi; ledarskap; förändringsarbete;

  Sammanfattning : Detta är en kandidatuppsats i företagsekonomi med inriktning på området management ochorganisation vid Göteborgs universitet. Uppsatsen är författad av Amelie Bergfelt och Lina Ahlbom med handledning av Fredrik Lavén. LÄS MER

 2. 2. Vägen till ett lyckat förändringsarbete - En kvalitativ studie i förändringsprocessen på Volvo Cars

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Ahlbom; Amelie Bergfelt; [2018-08-28]
  Nyckelord :Förändringsprocess; processperspektiv; strategi; ledarskap; förändringsarbete;

  Sammanfattning : Detta är en kandidatuppsats i företagsekonomi med inriktning på området management ochorganisation vid Göteborgs universitet. Uppsatsen är författad av Amelie Bergfelt och LinaAhlbom med handledning av Fredrik Lavén. LÄS MER

 3. 3. Fältstudier – Sinnebilden av biologiämnet på mellanstadiet. En kvalitativ studie om sex biologilärares metodik och motiv för genomförande av fältstudier på mellanstadiet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Adam Kristensson; [2018-08-07]
  Nyckelord :Fältstudier; sinnesupplevelser; biologi; mellanstadiet; lärare; metodik; motiv; didaktiska implikationer;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur sex stycken lärare redogör för hur de arbetar med fältstudier på mellanstadiet dagligdags i biologiämnet. Detta då tidigare forskning i huvudsak präglas av slutsatser som baseras på teoretiska ramverk i förhållande till elevernas och lärarnas upplevelser av fältstudier inom en avgränsad tidsperiod. LÄS MER

 4. 4. Patientundervisning vid svårläkta sår - en bytande faktor för egenvården : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jessica Båth; Anna Roos; [2018]
  Nyckelord :Egenvård; Patientundervisning; Personcentrerad omvårdnad; Sjuksköterskans professionella ansvar; Svårläkta sår;

  Sammanfattning : Bakgrund  Svårläkta sår är något som drabbar cirka en procent av Sveriges befolkning och påverkar hela livssituationen. Sårläkningen påverkas av många olika faktorer, och för att gynna sårläkningen kan patienter undervisas om egenvårdsåtgärder. Omvårdnaden vid svårläkta sår ska vara evidensbaserad. LÄS MER

 5. 5. Nyförlösta mödrars erfarenheter av att få eftervård på den neonatalavdelning där deras sjuka nyfödda barn vårdas : en enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Birgitta Berglund; Kerstin Jansson; [2018]
  Nyckelord :Mödrar; Eftervård; Erfarenhet; Neonatal;

  Sammanfattning : Målet för eftervården är att den nyblivna modern skall få vara tillsammans med sitt sjuka nyfödda barn och utifrån behov få stöd, råd och omvårdnad av barnmorskan. När det uppstår ett avancerat vårdbehov hos barnet efter förlossningen separeras i dag modern och barnet på de flesta sjukhus i Sverige. LÄS MER