Sökning: "variabler i uppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden variabler i uppsatser.

 1. 1. Att värdesätta en människa - En eventstudie om aktiekursens reaktion vid ett VD-byte

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Ekdahl; Max Ung; Johanna Svensson; [2014]
  Nyckelord :Eventstudie; Regressionsanalys; aktiemarknaden; VD-byte; onormal avkastning; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Att värdesätta en människa – En eventstudie om aktiekursens reaktion vid ett VD-byte Seminariedatum: 2014-01-17 Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP Författare: Johanna Svensson, Max Ung, Tobias Ekdahl Handledare: Tore Eriksson Fem nyckelord: Eventstudie, Regressionsanalys, aktiemarknaden, VD-byte, onormal avkastning Syfte: Författarna ämnar undersöka hur aktiekursen reagerar på kort sikt vid tillkännagivandet av ett VD-byte för bolag noterade på Nasdaq OMXS Mid- eller Large Cap-lista. Författarna ämnar undersöka om variablerna marknadsvärde, antal år på posten och aktiens prestation mot index kan förklara reaktionerna. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers användning av verb i skriftspråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Gottlieb; [2012-07-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Interdisciplinärt examensarbete inom lärarutbildningen, 15 hpFördjupningskurs: LSV410Handledare: Sofia Tingsell.... LÄS MER

 3. 3. Vägen till framgång – utifrån företagsledarnas perspektiv: en statistisk analys av Framförföretagen i Gästrikland

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Veronika Larsson; Larisa Glazkova; [2012]
  Nyckelord :success; management; business; result; profit; companies; Framgång; ledning; verksamhet; resultat; lönsamhet; företag;

  Sammanfattning : Title: The way to successLevel: Final assignment for a Master’s Degree in Business AdministrationAuthors: Larisa Glazkova and Veronika LarssonSupervisor: Jonas KågströmDate: 2011 – JanuaryAim: Many companies are started each year, but only some of them are successful and generate worthwhile profits. Many new companies do not survive the first few years. LÄS MER

 4. 4. Geografisk och individuell risk - Vad skiljer oss åt?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jonas Trulsson; [2010]
  Nyckelord :Risk; Risktagande; Geografisk risk; Försäkringar; Informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien är att undersöka om det finns skillnader i risktagande mellan individer som bor i olika områden inom Gävle kommun, med konsumtion av försäkringsskydd som riskmått. Gävle kommuns 18 områden är indelade i fyra regioner vilka är centrum, norr, söder-väst och öst. LÄS MER

 5. 5. Erhåller svenska förband en relevant utbildning? : en studie av FS 15 utbildning inför Afghanistan 2008

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Östlund; [2009]
  Nyckelord :Counterinsurgency; Military education; Peacekeeping forces; Sweden; Militär utbildning; Fredsbevarande styrkor; Sverige; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2007-2009; Uppsatser; Upprorsbekämpning;

  Sammanfattning : Sverige har en lång tradition i att utbilda soldater och förband för försvar av det egna landet. Dettahar varit i fokus för de svenska förbanden under kalla kriget. LÄS MER