Sökning: "variabler i uppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden variabler i uppsatser.

 1. 1. Framing Neverland : En kvantitativ innehållsanalys om gestaltningen av Leaving Neverland i svensk dagspress.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Johan Loberg; Matilda Strömfors; Josephine Grödem; [2019]
  Nyckelord :Leaving Neverland; Michael Jackson; Framing Theory; Tonality; Tabloidization; Media logic; Leaving Neverland; Michael Jackson; Gestaltning; Tonalitet; Tabloidisering; Medielogik;

  Sammanfattning : Framing Neverland is a content analysis that examines how the documentary Leaving Neverland is portrayed in Swedish daily press between January 25 to May 20, 2019. It is through the questions “How does the framing of Leaving Neverland being perceived in Swedish daily press?” and “Does morning and evening presses differ in the framing?” the essay was designed. LÄS MER

 2. 2. Att värdesätta en människa - En eventstudie om aktiekursens reaktion vid ett VD-byte

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Ekdahl; Max Ung; Johanna Svensson; [2014]
  Nyckelord :Eventstudie; Regressionsanalys; aktiemarknaden; VD-byte; onormal avkastning; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Att värdesätta en människa – En eventstudie om aktiekursens reaktion vid ett VD-byte Seminariedatum: 2014-01-17 Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP Författare: Johanna Svensson, Max Ung, Tobias Ekdahl Handledare: Tore Eriksson Fem nyckelord: Eventstudie, Regressionsanalys, aktiemarknaden, VD-byte, onormal avkastning Syfte: Författarna ämnar undersöka hur aktiekursen reagerar på kort sikt vid tillkännagivandet av ett VD-byte för bolag noterade på Nasdaq OMXS Mid- eller Large Cap-lista. Författarna ämnar undersöka om variablerna marknadsvärde, antal år på posten och aktiens prestation mot index kan förklara reaktionerna. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers användning av verb i skriftspråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Gottlieb; [2012-07-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Interdisciplinärt examensarbete inom lärarutbildningen, 15 hpFördjupningskurs: LSV410Handledare: Sofia Tingsell.... LÄS MER

 4. 4. Vägen till framgång – utifrån företagsledarnas perspektiv: en statistisk analys av Framförföretagen i Gästrikland

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi;

  Författare :Veronika Larsson; Larisa Glazkova; [2012]
  Nyckelord :success; management; business; result; profit; companies; Framgång; ledning; verksamhet; resultat; lönsamhet; företag;

  Sammanfattning : Title: The way to success Level: Final assignment for a Master’s Degree in Business Administration Authors: Larisa Glazkova and Veronika Larsson Supervisor: Jonas Kågström Date: 2011 – January Aim: Many companies are started each year, but only some of them are successful and generate worthwhile profits. Many new companies do not survive the first few years. LÄS MER

 5. 5. Geografisk och individuell risk - Vad skiljer oss åt?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jonas Trulsson; [2010]
  Nyckelord :Risk; Risktagande; Geografisk risk; Försäkringar; Informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien är att undersöka om det finns skillnader i risktagande mellan individer som bor i olika områden inom Gävle kommun, med konsumtion av försäkringsskydd som riskmått. Gävle kommuns 18 områden är indelade i fyra regioner vilka är centrum, norr, söder-väst och öst. LÄS MER