Sökning: "variationslingvistik"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet variationslingvistik.

 1. 1. Har du sett husena därborta? : En morfologisk dialektundersökning i nutida Eskilstuna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Alexandra Gran; [2019]
  Nyckelord :Dialect study; dialect; dialect attitude; dialectology; sociolinguistics; variation linguistics; survey; Dialektstudie; Eskilstunamål; dialekt; dialektattityd; dialektologi; sociolingvistik; variationslingvistik; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Eskilstunamålet har tidigare uppmärksammats, främst i de två studierna av Nordberg (1985) och Sundgren (2002). Dessa studier har tjänat som inspiration för denna undersökning. LÄS MER

 2. 2. Verbfinala strukturer och OV-ledföljd i äldre svenska : En studie i syntaktisk förändring

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Adrian Sangfelt; [2015]
  Nyckelord :Verbfinala strukturer; OV-ledföljd; bisatsledföljd; V-till-I-flyttning; syntaktisk variation; syntaktisk förändring;

  Sammanfattning : I äldre svenska bisatser förekommer en rad ledföljdstyper som helt saknas i modernt språkbruk; dels satser där det finita verbet återfinns efter ett objekt och/eller ett infinit verb, s.k. verbfinala strukturer, dels övrig OV-ledföljd där objektet men inte det infinita verbet påträffas högre upp i satsen. LÄS MER

 3. 3. Ändelsevariation hos svaga maskulina substantiv i äldre svenska : En studie i morfologisk variation och förändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Adrian Sangfelt; [2013]
  Nyckelord :Svaga maskulina substantiv; morfologisk variation; morfologisk förändring; variationslingvistik; Variable rules analysis; utom- och inomspråkliga faktorer;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ändelsevariationen -e/-a hos svaga maskulina substantiv från yngre fornsvenska till yngre nysvenska. Syftet är att frilägga de språkliga faktorer som haft en reglerande effekt på de svaga maskulina substantivens variation och förändringsprocess, och i samband med detta beskriva under vilka inom- och utomspråkliga förhållanden en fornsvensk morfologi blir till en nutida. LÄS MER