Sökning: "variationsteori bråk"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden variationsteori bråk.

 1. 1. Variationsmönster - Nödvändigt för lärande : Hur väl framkommer de kritiska aspekterna inom bråk i läromedel för årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Martina Ericson; Lisa Mengel; [2018]
  Nyckelord :Bråk; grundskola; kritiska aspekter; läromedelsanalys; matematik; variationsmönster; variationsteori; Fractions; mathematics; patterns of variation; theory of variation;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att utveckla ett analytiskt tänkande vid val av läromedel i sin undervisning. Med fokus på det matematiska innehållet bråk och dess kritiska aspekter och förekommande variationsmönster i bråkuppgifter analyseras två läromedel för årskurs 6.   Metoden som valdes var en mindre kvalitativ läromedelsanalys. LÄS MER

 2. 2. "Bara en bråkdel av allt jag kan" : Hur elever i årskurs 3 relaterar till bråk i vardagliga situationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Cathrine Vind; [2018]
  Nyckelord :bråk; representationsformer; variationsteori; vardagsanknytning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i årskurs 3 kan koppla bråkbegreppet till vardagliga situationer. Syftet är även att urskilja aspekter som är kritiska för elevers lärande gällande bråk i vardagliga situationer. Studien är avgränsad till att gälla bråk som del av helhet och del av antal. LÄS MER

 3. 3. Att bråkas med bråk! : En kvalitativ studie i årskurs 3, som med hjälp av Diamantdiagnosens formativa bedömning ger inblick i elevers svårigheter med bråk.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jeanette Johansson; [2017]
  Nyckelord :Bråk som tal; formativ bedömning; Diamantdiagnos; variationsteori och taluppfattning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand the difficulties third grade students have with fractions. Previous research indicates that students have difficulties understanding fractions, and fractions as a number seem to be the most difficult, while fractions as part of whole seem less difficult. LÄS MER

 4. 4. Hur gör vi med bråk? : En studie om kritiska aspekter inom bråkområdet och hur undervisning behandlar dessa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Hanna Radovic; Martin Kristoffersson; [2017]
  Nyckelord :Bråktal; bråktalets aspekter; kritiska aspekter; lärandeobjekt; matematik; variationsteori; årskurs 4-6.;

  Sammanfattning : Bråkområdet är enligt verksamma lärare men även forskning ett komplext område. Syftet med studien är att undersöka vilka kritiska aspekter som förekommer i årskurs fem och årkurs sex på en skola. Studien ämnar också att undersöka hur klassernas matematiklärare undervisar kring dem. LÄS MER

 5. 5. När man målar en cirkel och tar bort en pizzabit : En kvalitativ undersökning om uppfattningar av bråk i en klass 5

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Simon Ottosson Högberg; Tilda Olsson; [2017]
  Nyckelord :Bråk; svårigheter; missuppfattningar; matematikundervisning; fenomenografi; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att bidra med kunskaper kring bråk i grundskolematematiken. Undersökningen fokuseras på vilka uppfattningar och erfarenheter av bråk som lärare och elever i en klass 5 har, samt vilka svårigheter och missuppfattningar som eleverna uppvisar när de arbetar med bråkuppgifter. LÄS MER