Sökning: "variationsteori bråk"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden variationsteori bråk.

 1. 1. Svårigheter inom addition av bråk - En läromedelsgranskning av kritiska aspekter för elevers lärande i årskurs 6

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Agnes Kilman; Linus Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Bråk; addition av bråk; läromedel; variationsteori; kritisk aspekt; representationsformer. ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kartlägga hur två olika läromedel hanterar kritiska aspekter vid förståelsen för addition av bråk med hjälp av olika matematiska representationsformer.  Urvalet av läromedel var strategiskt explorativt och subjektivt för att öka läromedels relevans för studien. LÄS MER

 2. 2. Hur ”bråkar” vi bäst i skolan? : En studie kring den analoga och digitala matematikundervisningen i bråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Matematik

  Författare :Georgeta Fodor Broman; [2020]
  Nyckelord :bråk; digital; learning study; matematikundervisning; TPACK; variationsteori;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks vilka analoga och digitala resurser som används av lärare i bråkundervisningen samt syftet med användningen av det specifika materialet. Vidare jämför studien det digitala och analoga materialets påverkan på elevernas resultat i bråkförståelse och klassrumsaktivitet. LÄS MER

 3. 3. Variationsmönster - Nödvändigt för lärande : Hur väl framkommer de kritiska aspekterna inom bråk i läromedel för årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Martina Ericson; Lisa Mengel; [2018]
  Nyckelord :Bråk; grundskola; kritiska aspekter; läromedelsanalys; matematik; variationsmönster; variationsteori; Fractions; mathematics; patterns of variation; theory of variation;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att utveckla ett analytiskt tänkande vid val av läromedel i sin undervisning. Med fokus på det matematiska innehållet bråk och dess kritiska aspekter och förekommande variationsmönster i bråkuppgifter analyseras två läromedel för årskurs 6.   Metoden som valdes var en mindre kvalitativ läromedelsanalys. LÄS MER

 4. 4. "Bara en bråkdel av allt jag kan" : Hur elever i årskurs 3 relaterar till bråk i vardagliga situationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Cathrine Vind; [2018]
  Nyckelord :bråk; representationsformer; variationsteori; vardagsanknytning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i årskurs 3 kan koppla bråkbegreppet till vardagliga situationer. Syftet är även att urskilja aspekter som är kritiska för elevers lärande gällande bråk i vardagliga situationer. Studien är avgränsad till att gälla bråk som del av helhet och del av antal. LÄS MER

 5. 5. Att bråkas med bråk! : En kvalitativ studie i årskurs 3, som med hjälp av Diamantdiagnosens formativa bedömning ger inblick i elevers svårigheter med bråk.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jeanette Johansson; [2017]
  Nyckelord :Bråk som tal; formativ bedömning; Diamantdiagnos; variationsteori och taluppfattning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand the difficulties third grade students have with fractions. Previous research indicates that students have difficulties understanding fractions, and fractions as a number seem to be the most difficult, while fractions as part of whole seem less difficult. LÄS MER