Sökning: "varierad läsning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden varierad läsning.

 1. 1. Vad tycker egentligen högstadieelever om läsning? : Ett elevperspektiv på läsandet i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Maximilian Morris; [2018]
  Nyckelord :”högstadiet”; ”läsande”; ”läsintresse”; ”läsmotivation”;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande kvalitativa studie är att belysa högstadieelevers perspektiv på läsandet i skolan för att se om och hur dessa skiljer sig från ett lärarperspektiv. Detta görs mot bakgrund av forskning kring ungdomars läsvanor, läsmotivationsforskning, aktuella styrdokument samt utifrån det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 2. 2. Övergång : Grundskola i Trollbäcken

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sara Davin Omar; [2017]
  Nyckelord :Grundskola; landskap; varierande undervisning; Tyresö; Trollbäcken;

  Sammanfattning : This bachelor's project in architecture constitute of a proposal for a new elementary school in Trollbäcken, a calm villa suburb in southern Stockholm.  The gradation in the landscape between different types of scales and spacialities dominates the image of the site and has been one of the main themes when it comes to designing the buildings. LÄS MER

 3. 3. Lässtrategier på lektion.se : En studie av förekomster.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kornelia Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Lektion.se; svenska; läsförståelse; lässtrategi; förekomst;

  Sammanfattning : Med sina 260 000 medlemmar är den öppna pedagogiska resursen lektion.se en databas som många lärare använder. Databasen är till för att dela undervisningsförslag, vilka dagligen laddas upp och ner ogranskat. I denna studie granskas lektionsförslag angående förekomsten av lässtrategier. LÄS MER

 4. 4. Att ge elever i avkodningssvårigheter förutsättningar att bli goda läsare : En kvalitativ studie om lärares arbete i den tidiga läsundervisningen för elever i avkodningssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Isabella Ågren; Jennifer Petkovic; [2017]
  Nyckelord :Lärare; läsning; läsundervisning; avkodningssvårigheter; bedömning; en till en undervisning; varierad undervisning; motivation; intresse; självförtroende; kollegialt samarbete.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att genom intervjuer bidra med ökad kunskap om hur lärare i praktiken identifierar och arbetar med elever i eller som ligger i riskzonen för att senare hamna i avkodningssvårigheter. De frågeställningar som denna studie utgår ifrån är: Vilka varningssignaler uppger lärare är kännetecknande för avkodningssvårigheter och hur identifierar lärare dessa varningssignaler? samt Hur uppger lärare att de i den dagliga läsundervisningen arbetar med elever i avkodningssvårigheter? För att kunna besvara dessa frågeställningar har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Vi hoppar över helvetesgapet och vi skyddar oss mot vildvittrorna : En kvalitativ studie om verksamma lärares aktiva arbete med högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Läs & skriv

  Författare :Isabella Gillberg; [2017]
  Nyckelord :read-aloud; reading and writing development; read-aloud tools; motivation to read; högläsning; pedagogiskt verktyg; läs- och skrivutveckling; läslust;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur verksamma lärare ser på användning av högläsning som pedagogiskt redskap för att utveckla elevers läs- och skrivförmåga. I studien har fyra lärare som arbetar i årskurserna F-2 intervjuats kring högläsning som pedagogiskt redskap. LÄS MER