Sökning: "varje"

Visar resultat 16 - 20 av 17938 uppsatser innehållade ordet varje.

 1. 16. Feedback för skrivutveckling : En kvalitativ intervju- och observationsstudie om lärares erfarenheter av feedback kopplat till elevers skrivutveckling i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Emma Andersson; [2022]
  Nyckelord :Feedback; sociokulturella teorin; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa intervju- och observationsstudie är att undersöka tre grundskolelärares erfarenheter av feedback i skrivundervisningen. För att studera detta har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer och deltagarobservationer. LÄS MER

 2. 17. Real-time Control Modelling and Output Signal Data Analysis Based on the Stewart Platform

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Junhao Cui; [2022]
  Nyckelord :Prosthesis; Stewart platform; Simulation; PID control; Kalman filter; Protes; Stewart-plattform; Simulering; PID-kontroll; Kalman-filter;

  Sammanfattning : Around 40 million people around the world have amputated parts of their bodies. Prostheses are widely used to support their daily behavior. However, about 35% of amputees refuse to use the prostheses due to comfort problems. SocketSense is an EU research project that aims to improve the situation. LÄS MER

 3. 18. Invasivitetsbedömning av Svenska stadsträd : med utgångspunkt i Malmö stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anders Rundlöf; [2022]
  Nyckelord :Stadsträd; invasivitet; spridningsförmåga; spridningsbarriär;

  Sammanfattning : Exotiska stadsträdsarter används allt mer ofta inom nutida landskapsarkitektur för att tillhandahålla flera viktiga ekosystemstjänster i staden. Det pågår dock en livlig debatt om det är säkert att använda exotiska träd på detta sätt, och vissa vanliga stadsträdsarter förekommer på listor över invasiva växter. LÄS MER

 4. 19. Heart Rate Measurement using a 60 GHz Pulsed Coherent Radar Sensor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Melina Al Nasser; Linn Gromert; [2022]
  Nyckelord :Signal processing; EKG; Heart rate; Radar sensor; Neural network; Acconeer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Heart rate is today measured in various ways, but they all include contact with the skin. Measuring heart rate contactless would be a more efficient method in healthcare and would also benefit people suffering from skin problems. It has been proven that it is possible to use radar to measure heart rate. LÄS MER

 5. 20. Optimering Överhettarångsotning : Förstudie på Mälarenergi Block 6 för Heat managements systemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alexander Luukas; [2022]
  Nyckelord :Optimized steam sootblowing; superheaters; fouling; boiler efficiency; Waste fueled boiler; Overlapping sooting sequence; sotoptimering; ångsotning; överhettare; slaggning; överlappande sotblåsning; avfallspanna; pannverkningsgrad;

  Sammanfattning : The EU waste hierarchy includes energy recovery facilities where waste is used as fuel in combined heat- and powerplants. When waste is incinerated can the thermal energy be used in for example, district heating networks and or electricity generation. LÄS MER