Sökning: "varje"

Visar resultat 21 - 25 av 17938 uppsatser innehållade ordet varje.

 1. 21. Fysioterapeutisk intervention för ländryggs- och bäckensmärta postpartum samt dess effekt på smärtintensitet : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Jennifer Svensson; Emelie Nyman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ländryggs- och bäckensmärta är en normal konsekvens av graviditet och har identifierats hos cirka 50% av kvinnor, men problematiken kan leda till både mentala och fysiska påfrestningar för modern. Efter förlossning fortsätter ländryggs- och bäckensmärta vara ett problem hos många kvinnor. LÄS MER

 2. 22. Uppgifter om elektriska kretsar : Testar svenska fysiklärare rätt typ av kunskaper?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Kajsa Fransson; [2022]
  Nyckelord :Physics education; electrical circuits; tests; Fysikundervisning; elektriska kretsar; prov;

  Sammanfattning : The purpose of this physics didactics work is to contribute to an increased knowledge of learning about electrical circuits. This is done partly through a literature studyof students’ difficulties, but also through an examination of test items on electrical circuits used in the Swedish upper secondary school. LÄS MER

 3. 23. Intellektuell funktionsnedsättning och sexuell hälsa : En kvalitativ studie om personalens förhållningssätt och syn på brukares sexuella uttryck

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Cecilia Persson; Viveca Sjögren; [2022]
  Nyckelord :approach; group homes; intellectual disability; professionals; sexuality; sexual script; förhållningssätt; gruppboende; intellektuell funktionsnedsättning; professionella; sexualitet; sexuella script s;

  Sammanfattning : Världshälsoorganisationen (WHO) definierar sexuell hälsa som individens rätt till sitt eget sexuella uttryck och att njuta av sin sexualitet. Till detta räknas möjligheten att njuta av säkert sex fritt från tvång, diskriminering och våld. LÄS MER

 4. 24. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jan Josefsson; Lidia Yhdego Hailemariam; [2022]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; Erfarenheter; Palliativ vård; Vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Drygt 40 miljoner personer i världen är i behov av palliativ vård varje år och av dessa är cirka 70 000 bosatta i Sverige. Palliativ vård innebär att vårdpersonal ökar livskvalitén eller lindrar lidandet för patienter med en obotlig sjukdom. Litteraturstudiens teoretiska referensram utgick från de fyra hörnstenarna. LÄS MER

 5. 25. Patienternas upplevelser av livsstilsförändring vid typ 2 diabetes : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Zeinab Kheirabadi; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kheirabadi Z. Patienternas upplevelser av livsstilsförändring vid typ 2 diabetes.En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad (OM153B), 15 högskolepoäng. LÄS MER