Sökning: "varufiering"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet varufiering.

 1. 1. Varufierade vänner : En studie av tre karriärböcker om influencerskap och deras framställning av relationen mellan följare och influencer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Eira Järverot; [2019]
  Nyckelord :Influencer; blogg; sociala medier; reifikation; varufiering;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks influenceryrket utifrån de tre karriärböckerna Hej, jag heter Mirza och jag är influencer (av Mirza Bico), Yrke: Influencer (av Linda Hörnfeldt) och Digital passion (av Frida Boisen) vars författare själva på olika sätt jobbar med sina sociala medier. Studien bygger på tidigare forskning som gett uttryck för kändisskapet på sociala medier som utmärkande av både närhet till följare och förhållningssättet till sig själv som en vara. LÄS MER

 2. 2. Partnervalet i uppmärksamhetsekonomin, en kvalitativ studie av Tinder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Malte Just; [2018]
  Nyckelord :Tinder uppmärksamhetsekonomi exploatering själv-varufiering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Följande uppsats är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka Tinder och Tinder-användares upplevelser. De övergripande frågorna som önskas besvaras är: Vad händer när människor söker kärleks- och sexpartners via en plattform som Tinder? Hur påverkar detta användarnas intentioner, känslor och förståelse? Mitt tillvägagångssätt har varit en kombination av kvalitativa metoder däribland intervjuer och diskussionsforum på nätet. LÄS MER

 3. 3. “Alltså om Twitter är som Aktuellt… så är ju Instagram mer som morgonsoffan” : En kvalitativ analys av Veronica Palms och Lars Ohlys Instagram-användande

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Lova Henrikson; Felix Bergenholtz; [2014]
  Nyckelord :Politisk kommunikation; sociala medier; kritisk diskursanalys; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : De senaste åren har präglats ett av sociala medier-bruk i stadigt ökande omfattning.Bilddelningsplattformen Instagram är ett av dessa medier. Med 150 miljoner användare* (data hämtad 6 september 2013), är plattformen ett av de största sociala nätverken idag. LÄS MER

 4. 4. Den förtrollade staden : En genusstudie av modernitetens framväxt i staden i Karin Boyes Astarte

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Hanna Bergeå; [2013]
  Nyckelord :Karin Boye; Astarte; modernitet; Yvonne Hirdman; genus; Walter Benjamin;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker modernitetens framväxt i staden i Karin Boyes debutroman Astarte utifrån Yvonne Hirdmans teorier om genussystemet och det stereotypa genuskontraktet. Studien undersöker de manliga och kvinnliga huvudkaraktärernas olika drömmar om staden och verklighet istaden men också modernitetens konsekvenser för de karaktärer som befinner sig utanför stadsrummet. LÄS MER