Sökning: "varumärke aaker modell"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden varumärke aaker modell.

 1. 1. Cash is no longer king : En studie av införandet av kontaktlös betalning i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Udd-Peterson; Amanda Lidström; [2015]
  Nyckelord :Porters fem konkurrenskrafter; Teknologiacceptansmodellen; Varumärkesutvidgning; Kontaktlös betalning; Betalsystem;

  Sammanfattning : Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle medför ständig utveckling av nya betaltjänster. En sådan är kontaktlös betalning vilken innebär att användaren endast behöver svepa kortet i luften över kortterminalen för att betala. ICA Banken är under maj 2015 först ut i Sverige att lansera bankkort med kontaktlös betalfunktion. LÄS MER

 2. 2. Brand loyalty inom fast fashion marknaden : Konsumentens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tingsong Lan; Jonathan Klawitter Pettersson; Kai Wan Chu; [2015]
  Nyckelord :Brand loyalty; Consumer behaviour; Fast fashion; Dynamic markets; Varumärks lojalitet; Konsumentbeetende; Dynamisk marknad;

  Sammanfattning : Med en allt mer mode och trend inriktad marknad där kortare ledtider efterfrågas för att kunna tillgodose sina konsumenter med mode inriktade och trend riktiga plagg i rätt tid och på rätt plats så har dagens klädmarknad utvecklats till en allt mer dynamisk affärsmiljö med ett snabbare affärsklimat. Denna marknad kan idag refereras som ”fast fashion” marknaden. LÄS MER

 3. 3. Dimensioner av brand personality i den svenska kontexten : -­En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emelie Ydefjäll; Susanne Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Brand personality; branding; the big five; brand personality scale.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Brand personality beskrivs i litteraturen som den uppsättning avpersonliga egenskaper som beskriver ett varumärke, genom att försevarumärken med mänskliga drag kan konsumenten lättare relatera ochknyta an till sina egna preferenser utifrån sin egen karaktär (Aaker 1997).Det var år 1997 som forskaren Jennifer Aaker (1997) kom med denförsta definitionen om brand personality, som följde "the set of humancharacteristics associated with a brand" (Aaker 1997, p 347). LÄS MER

 4. 4. Varumärkesuppbyggnad : En fallstudie om Nordic Choice Hotels arbete med sina varumärken

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Josefin Larsson; Linn Hamrin; [2013]
  Nyckelord :Varumärkesuppbyggnad; märkesidentitet; positionering;

  Sammanfattning : Betydelsen av att ha ett starkt varumärke blir allt viktigare i dagens läge för att företag ska kunna uppnå den framgång som de strävar efter. I och med att dagens samhälle är så pass industrialiserat produceras mer varor och tjänster än någonsin tidigare. LÄS MER

 5. 5. Förändringar i varumärkeskoncept : En studie av SVT:s förändringsarbete

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sara Davidsson; Elin Vingeskog; [2011]
  Nyckelord :Varumärken; SVT; Public Service; varumärkets beståndsdelar; varumärkeskontinuitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera hur SVT jobbar med och använder sig av förändringar i koncept och om detta i sin tur påverkar varumärket. Vi vill se till det unika i SVT:s situation i och med deras public serviceuppdrag och om detta påverkar arbetet med programmen. LÄS MER