Sökning: "varumärke bolag"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden varumärke bolag.

 1. 1. Borta bra men hemma bäst?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elias Alhar; Karl-Oscar Giertz; Måns Wirfelt; [2022]
  Nyckelord :Entreprenöriellt beslutsfattande; Supply chain management; Lägesfaktorer; Startup; Produktion; Entrepreneurial decision-making; Location factors; Manufacturing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: There’s No Place Like Home?: A qualitative multiple-case study about how Swedish startups choose location of production Seminar date: June 3rd, 2022 Course: FEKH99, Bachelor Degree Project in Entrepreneurship and Innovation Management, Business administration, Undergraduate level, 15 University Credit Points Authors: Elias Alhar, Karl-Oscar Giertz och Måns Wirfelt Advisor: Joakim Winborg Keywords: Entrepreneurial decision-making; Supply chain management; Location factors; Startup; Manufacturing Research question: Which location factors are valued by decision-makers in startups when choosing location of production and why do these factors differ between startups? Purpose: The purpose of the study is to contribute with increased understanding of how decision-makers in startups argue when choosing location of production. Methodology: Qualitative multiple-case study executed through semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie som beskriver betydelsen av fastighetsmäklares sätt att kommunicera med bostadssäljare.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Malin Månsson; [2022]
  Nyckelord :Real estate agent; communication; psychology; sales; mutual relationship; residence; home; housing agency; buyer; seller; sell; brand; Fastighetsmäklare; kommunikation; psykologi; försäljning; ömsesidig relation; bostad; hem; bostadsförmedling; köpare; säljare; sälj; varumärke;

  Sammanfattning : Titel: En kvalitativ studie som beskriver betydelsen av fastighetsmäklares sätt att kommunicera med bostadssäljare. Bakgrund med frågeställning: Framgångsrika relationer är något som många bolag strävar efter att uppnå för att skapa vinstfördelar. LÄS MER

 3. 3. Varumärke vs. Varumärke - En studie om privata vårdbolags differentiering på marknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Anna Sjöholm; Emilia Sehlin; [2021]
  Nyckelord :Brand; differentiation; privatization; healthcare; marketing; Varumärken; differentiering; privatisering; sjukvård; marknadsföring;

  Sammanfattning : Titel: Varumärke vs. Varumärke - En studie om privata vårdbolags differentiering på marknaden. Författare: Anna Sjöholm, Emilia Sehlin Handledare: Carina Holmberg Bakgrund: De senaste decennierna har privatiseringen inom den svenska hälso- och sjukvården ökat både inom primärvården, specialvården och forskningsområdet. LÄS MER

 4. 4. Finansiell innovation och den traditionella banken : En kvalitativ studie om bankers strategiska allianser med fintech-bolag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Hermansson; Emma Idsäter; [2020]
  Nyckelord :Fintech; Bank; Strategic Alliances; Collaboration; Operational Risk; Financial Services; Fintech; Bank; Strategiska allianser; Samarbete; Operativ risk; Finansiella tjänster;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen har lett till förändrade förutsättningar för finansmarknaden och finansiella tjänster som Swish och Bank-ID är idag väletablerade och används av miljontals svenskar. I takt med utökad innovation har fintech-bolagen vuxit fram, vilka sträcker sig från mindre start-ups till framgångsrika aktörer som Klarna. LÄS MER

 5. 5. Assessing an IT system implementation in a post merger scenario

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jonas Florén; Kian Rousta; [2020]
  Nyckelord :Organizational Change; post-merger integration; sociomaterialism; technochange; warehouse management system; artifacts; organisationsförändring; artefakter; sociomaterialism; integration; technochange; IT system; uppköp och förvärv;

  Sammanfattning : Mergers and acquisitions (M&A) are today two common ways to expand and grow businesses. However, studies report that around 50-75% of all M&A transactions fail to yield expected results. This study focuses on the value creation realized in the post merger integration. LÄS MER