Sökning: "varumärke definition"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden varumärke definition.

 1. 1. Data är det nya guldet - men vad är riskerna?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Skagerholm; Markus Anderberg; Johanna Sandberg; [2022]
  Nyckelord :Data collection; Perceived risk; Consumer impact; Big Data; Marketing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Data är det nya guldet - men vad är riskerna? Seminariedatum: 2022-01-13 Ämne/Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Markus Anderberg, Johanna Sandberg och Alexandra Skagerholm Handledare: Peter Svensson Fem nyckelord: Datainsamling, Upplevd risk, Konsumentpåverkan, Big data, Marknadsföring. Forskningsfråga: Vad påverkar konsumenters upplevda risk till företags datainsamling? Syfte: Studien syftar till att undersöka hur konsumenter upplever risk vid företags datainsamling och på så sätt bidra till den befintliga forskningen som finns inom datainsamling och risk. LÄS MER

 2. 2. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR OCH KOSTNADEN FÖR SKULDER : En empirisk analys av börsnoterade företag i Norden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Corentin Arnou; Marcus Hammarstedt; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens kunskapsbaserade ekonomier har investeringar i immateriella tillgångar blivit alltmerviktiga för företag. Konkurrensfördelar och vallgravar skapas numera till stor del av blandannat företags patent, varumärke, värdekedja och humankapital. LÄS MER

 3. 3. Ond tro inom varumärkesrätten - En studie av definitionen av det varumärkesrättsliga begreppet ond tro inom unionsrätten och den svenska införlivningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alice Johannesson; [2022]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; immaterialrätt; varumärkesrätt; ond tro; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Begreppet ond tro inom varumärkesrätten återfinns både i svensk nationell rätt och inom unionsrätten. I dagligt tal förstås ond tro som att någon agerar med en ond eller ohederlig inställning eller avsikt men inom varumärkesrätten innehar det en bredare betydelse. LÄS MER

 4. 4. När blir ett välkänt varumärke för väl känt? - En undersökning av uppgiftsskyldigheten i varumärkeslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emma Barnell; [2021]
  Nyckelord :Obligation to provide information; trademark; law; extended protection; uppgiftsskyldighet; Utökat varumärkesskydd; varumärkesskydd; varumärkesdegeneration; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and analyze how the new article concerning the obligation to provide information within trademarklaw in chapter 1 article 18 in The Swedish Trademark Act, complement the provisions according the extended protection for well-known trademarks in chapter 1 article 10 first paragraph third point in The Swedish Trademark Act relative to the risk for trademark degeneration in chapter 3 article 1 second paragraph first point in The Swedish Trademark Act. The provision of the obligation to provide information aims at a different type of use than the business aspect which is already covered by the extended protection for well-known trademarks, therefore the provision in chapter 1 article 18 in The Swedish Trademark Act more comprehensive. LÄS MER

 5. 5. Borde Bolaget Bättra Babblet? : En visuell retorikanalys av Systembolagets CSR-kommunikation

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elmer Lopez Lidström; Emil Lönefelt; [2021]
  Nyckelord :CSR; Retorik; Systembolaget; Marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Företag engagerar sig allt mer i marknadsföring som belyser deras samhällsåtgärder, vilket går under benämningen Corporate social responsibility [CSR]. Ett företag som applicerar CSR i sin kommunikation är Systembolaget. Systembolaget är ett monopoliserat företag som på uppdrag av svenska staten säljer alkoholhaltiga drycker. LÄS MER