Sökning: "varumärke förkortning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden varumärke förkortning.

 1. 1. Att vara eller inte vara : En fråga om varumärken

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Estetiska institutionenFilosofiska fakulteten

  Författare :Ann-MarieE Jacobsson; [2009]
  Nyckelord :Varumärken; Marknad; Kunder; Individer; Roller; Produkter; Ledord; Slogan; Egenskaper; Funktioner; Definition; Marknadsföring; Affärsplattform; Tillit; Ekonomi; Löften;

  Sammanfattning : Vid skapande av sitt företagsnamn eller sitt varumärke behöver man veta vad ett varumärke innebär och de kriterier som skall uppfyllas. För att lära sig mer om detta och hur man kan göra, finns mycket litteratur att tillgå. Utifrån denna kunskap och företagets affärsidé skapas flera ledord. LÄS MER

 2. 2. Luftfartsverket till LFV : En studie i ett förnyande av ett varumärke

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Per Hellström; [2007]
  Nyckelord :varumärke; bolagisering; namnjustering; logotyp; logotypjustering; statligt verk;

  Sammanfattning : The 1st of January this year the state owned Swedish Luftfartsverket changed their name into the shorter name LFV. The shorter LFV is a more modern version in terms of that the name is a proof of that the classic organisation of the state, Luftfartsverket, with this stepbreaks through boarders and finds new ways. LÄS MER