Sökning: "varumärke kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden varumärke kultur.

 1. 1. Varumärkesbyggande arkitektur : Arkitekturens betydelse för uppfattningen av en nation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Maria Klaesson; Oskar Wener; [2022]
  Nyckelord :Nation Brand; Branding; Brand equity; Architecture; Business economics; Ekonomi; Företagsekonomi; Varumärke; Marknadsföring; Arkitektur;

  Sammanfattning : Senaste hundra åren har design utgjort en betydande komponent för uppfattningen av en nation. Typiska faktorer som utgör identiteten av en nation är ekonomi, kultur och politik, där nationers urbana miljö och uttryck utgör en betydande del för att utmärka och identifiera nationen. LÄS MER

 2. 2. Fenomenet Keith Haring : Konstens kommersialisering

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Carl Sahlström; [2022]
  Nyckelord :Keith Haring; Kommers; Kulturellt kapital; Branding; Konst; Mode; Reklam.;

  Sammanfattning : ABSTRACT Institutionen för kultur och estetik, Konstvetenskap 106 91 Stockholms universitet 08-16 20 00 vx Handledare: Sara Callahan Titel och undertitel: Fenomenet Keith Haring- Konstens kommersialisering Författare: Adam Sahlström Kontaktuppgifter: [email protected] Uppsatsnivå (kandidat-, magister- eller masteruppsats): Kandidatuppsats Ventileringstermin: HT2021 ABSTRACT: Uppsatsen behandlar ämnet kring konstnären Keith Haring och hur hans konst kommersialiserats i diverse olika kanaler såsom reklam och mode. LÄS MER

 3. 3. Syns man så finns man : En studie om reklamfilmens påverkan på artistens personliga varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Alexander Palmér Guiance; [2022]
  Nyckelord :sell out; image; reklamfilm; reklammusik; personligt varumärke; artist;

  Sammanfattning : Denna studie belyser effekterna på musikartisters personliga varumärken i samband med att artisternas musik finns med i reklamfilm. Detta görs genom semistrukturerade intervjuer med ett antal musikartister med olika erfarenhet och framgång som upplåtit sina verk till reklamfilm. LÄS MER

 4. 4. Idrottares varumärke på Instagram : En kvalitativ, retorisk analys av svenska idrottsprofilers varumärkesbyggande på Instagram

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emil Karlsson; Ludwig Strömsten; [2022]
  Nyckelord :Sports; gender; social media; Instagram; stereotypes; brand; rhetoric; visual rhetoric; Idrott; genus; sociala medier; Instagram; stereotyper; varumärke; retorik; visuell retorik;

  Sammanfattning : Sociala medier är en viktig plattform för organisationer och individer när det kommer till att bygga ett varumärke. Genom att strategiskt planera sin kommunikation kan bland annat politiker, filmstjärnor och idrottare bygga upp sina personliga varumärken för att skapa relationer med sina följare. LÄS MER

 5. 5. Lika barn leka bäst : En fallstudie om Mimer AB:s varumärkesidentitet- och image uppfattad av studenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emma Aronsson; Johanna Björk; Johanna Olsson; [2022]
  Nyckelord :Identitetsprisman; Varumärkesidentitet; Varumärkesimage; Marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Date: 2022-06-02 Level: Bachelor Thesis in Business Administration, 15 cr  Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalens University  Title: Birds of a feather flock together - A case study about Mimer AB’s brand identity- and image perceived by students. Supervisor: Lennart Haglund  Keywords: The Identity Prism, brand identity, brand image, marketing communication  Research questions: How do Mimer identify their brand towards students?What is the students’ image of Mimer?Which are the differences between the received image and the identity communicated by Mimer?   Purpose: The purpose of this study is to examine students’ perception about the housing association Mimer AB. LÄS MER