Sökning: "varumärke myndighet"

Visar resultat 6 - 10 av 10 uppsatser innehållade orden varumärke myndighet.

 1. 6. Propagandaministerierna? En studie av tre myndigheter och deras opinionsbildande verksamhet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Pontus Haag; [2009-10-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Propagandaministerierna? En studie av tre myndigheter och deras opinionsbildande verksamhetFörfattare: Pontus HaagUppdragsgivare: MOVE – Svenska myndigheters opinionsbildande verksamhetKurs: Examensarbete i Medie‐ och kommunikationsvetenskap vid insti‐tutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs uni‐versitet.Termin: Vårterminen 2009Handledare: Magnus FredrikssonSidantal: 63 exklusive bilagorSyfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida opinions‐bildning av mer ideologisk karaktär förekommer samt om det finns ett aktivt arbete med att påverka människors uppfattning om de tre myndigheterna. LÄS MER

 2. 7.   "Det räcker inte med att vara en god arbetsförmedlare." :   Medborgares föreställningar om Arbetsförmedlingen.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Petra Karlsson; Magdalena Narozniak; [2009]
  Nyckelord :Competence; trademark; labour; government; services; Kompetens; varumärke; arbetsförmedlare; myndighet; tjänster;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera de föreställningar några medborgare hade om Arbetsförmedlingens tjänster och arbetsförmedlarnas kompetens, samt vilka känslor Arbetsförmedlingens logga frambringar hos medborgare. Intresse att studera människors föreställningar om Arbetsförmedlingen väcktes då Arbetsförmedlingen är ett välkänt varumärke som människor har en åsikt om. LÄS MER

 3. 8. Luftfartsverket till LFV : En studie i ett förnyande av ett varumärke

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Per Hellström; [2007]
  Nyckelord :varumärke; bolagisering; namnjustering; logotyp; logotypjustering; statligt verk;

  Sammanfattning : The 1st of January this year the state owned Swedish Luftfartsverket changed their name into the shorter name LFV. The shorter LFV is a more modern version in terms of that the name is a proof of that the classic organisation of the state, Luftfartsverket, with this stepbreaks through boarders and finds new ways. LÄS MER

 4. 9. Släktvapenrätt - en jämförande studie av den historiska och nutida, engelska, tyska och svenska rättsliga regleringen av släktvapen och dess förhållande till varumärkesrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Sunnqvist; [2001]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Komparativ rätt; Rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen behandlas, med en komparativ rättshistorisk metod, den rättsliga regleringen av släktvapen i engelsk, tysk och svensk rätt. Heraldiken uppkom på 1100-talet och heraldiska vapen har alltsedan dess tjänat som kännetecken för bland annat släkter och personer. LÄS MER

 5. 10. Toppdomänen .se - med eller utan förprövning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristian Ford; [2001]
  Nyckelord :IT-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för följande framställning är betänkandet ''.se?'' som Domännamnsutredningen lade fram i april 2000 (SOU 2000:30). Bland annat föreslås i betänkandet att den förprövning som idag äger rum innan ett domännamn kan registreras under toppdomänen .se skall slopas. LÄS MER