Sökning: "varumärke offentlig sektor"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden varumärke offentlig sektor.

 1. 1. "Det här är ingen slogan" - En analys av svenska kommuners översättning av varumärke

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nellie Bäckman; [2019-02-07]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; varumärke; kommuner; offentlig sektor; översättning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur de svenska kommunerna, enligt dem själva, har översatt konceptet varumärke.Teori: Översättningsteori, varumärke, reputation management, regler för översättning (Røvik), diskursanalys inom social practice theory (van Leeuwen). LÄS MER

 2. 2. SOM ATT SOLA SIG PÅ EN DANSBANA - En jämförande studie av offentlig sektors employer branding kopplat till direktörsrekrytering och externt rykte

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Cecilia Eriksson; Moa Mattsson; [2015-11-17]
  Nyckelord :Offentlig sektor; Employer branding; Fallskärmsavtal;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur HR-praktiker i offentlig sektor behandlar den paradox de kan ställas inför, där det å ena sidan innebär att attrahera tjänstemän med höga fallskärmsavtal, vilka är finansierade utav skattepengar. Samtidigt arbetar HR-praktiker å andra sidan för ett attraktivt varumärke mot övriga medborgare, vilket kan påverkas negativt av bevakning från media rörande fallskärmsavtalen. LÄS MER

 3. 3. Den kommunala arbetsgivaren som varumärke

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Daniel Mårtensson; Viktor Östlund; [2015]
  Nyckelord :varumärkesarbete; kommunal verksamhet; offentlig sektor; Arbetsgivarmärkning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Många olika slags organisationer tillämpar idag arbetsgivarmärkning, exempelvis svenska kommuner. Trots det finns det få studier som undersöker deras tillämpning av arbetsgivarmärkning. Arbetsgivarmärkning riktar sin kommunikation till blivande och befintliga medarbetare. LÄS MER

 4. 4. Att attrahera och behålla generation Y som medarbetare : En kvalitativ studie om arbetsgivarvarumärken inom offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Angelika Mattusch; Emma Björkman; [2015]
  Nyckelord :employer brand; generation Y; arbetsgivarvarumärke; attrahera; behålla; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Ett arbetgivarvarumärke syftar till att organisationen bygger upp ett varumärke som arbetsgivare för att lättare kunna attrahera och behålla rätt kompetens. Det är viktigt att organisationen anpassar sitt arbetsgivarvarumärke för att attrahera och behålla generation Y som medarbetare då den yngre generationen kommer in på arbetsmarknaden i allt större utsträckning de kommande åren. LÄS MER

 5. 5. Kommunen som en modern och attraktiv arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Salemark; Josefine Åhrman; [2014]
  Nyckelord :värdeord; varumärke; Human Resources; offentlig sektor;

  Sammanfattning : I det konkurrensutsatta samhälle som vi idag lever i är inte kommunen på samma sätt som tidigare en självklar och livstrogen arbetsgivare. I dagens samhälle gäller det att bygga upp en organisation som har ett starkt varumärke. LÄS MER