Sökning: "varumärke offentlig sektor"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden varumärke offentlig sektor.

 1. 1. Ett varumärke för halva Sveriges sjukvård : En kvalitativ fallstudie av Region Västerbottens rekryteringskommunikation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Matilda Frölin; Victoria Ullsten; [2020]
  Nyckelord :recruitment communication; reception; decoding; branding in public sector; place branding; employer branding; healthcare; rekryteringskommunikation; avkodning; varumärkesarbete i offentlig sektor; platsvarumärke; arbetsgivarvarumärke; sjukvård;

  Sammanfattning : The lack of highly educated medical personnel is increasing in small municipalities which therefore makes it interesting to investigate how Region Västerbotten takes into account that they have three hospitals in different municipalities to recruit for. The purpose of this study was to understand how the region communicate in their recruitment communication together with how this communication is decoded by nursing students and medical students. LÄS MER

 2. 2. Generation Z: För nit och redlighet i rikets tjänst : en kvalitativ studie om offentliga organisationers användande av Employer Branding för att rekrytera Generation Z

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Karl Lodén; Martin Sederholm; [2020]
  Nyckelord :offentlig sektor; employer branding; Generation Z; arbetsgivarvarumärke; varumärke; generationsforskning;

  Sammanfattning : About 1.4 million people work in the Swedish public sector. The public sector employs several different generations of employees and one of these generations is Generation Z (people born after 1995). According to OECD, several countries have been experiencing difficulties to recruit young workers into the public sector. LÄS MER

 3. 3. "Det här är ingen slogan" - En analys av svenska kommuners översättning av varumärke

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nellie Bäckman; [2019-02-07]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; varumärke; kommuner; offentlig sektor; översättning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur de svenska kommunerna, enligt dem själva, har översatt konceptet varumärke.Teori: Översättningsteori, varumärke, reputation management, regler för översättning (Røvik), diskursanalys inom social practice theory (van Leeuwen). LÄS MER

 4. 4. SOM ATT SOLA SIG PÅ EN DANSBANA - En jämförande studie av offentlig sektors employer branding kopplat till direktörsrekrytering och externt rykte

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Cecilia Eriksson; Moa Mattsson; [2015-11-17]
  Nyckelord :Offentlig sektor; Employer branding; Fallskärmsavtal;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur HR-praktiker i offentlig sektor behandlar den paradox de kan ställas inför, där det å ena sidan innebär att attrahera tjänstemän med höga fallskärmsavtal, vilka är finansierade utav skattepengar. Samtidigt arbetar HR-praktiker å andra sidan för ett attraktivt varumärke mot övriga medborgare, vilket kan påverkas negativt av bevakning från media rörande fallskärmsavtalen. LÄS MER

 5. 5. Den kommunala arbetsgivaren som varumärke

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Daniel Mårtensson; Viktor Östlund; [2015]
  Nyckelord :varumärkesarbete; kommunal verksamhet; offentlig sektor; Arbetsgivarmärkning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Många olika slags organisationer tillämpar idag arbetsgivarmärkning, exempelvis svenska kommuner. Trots det finns det få studier som undersöker deras tillämpning av arbetsgivarmärkning. Arbetsgivarmärkning riktar sin kommunikation till blivande och befintliga medarbetare. LÄS MER