Sökning: "varumärke volvo"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden varumärke volvo.

 1. 1. Interkulturell Branding : En kulturell jämförelse mellan reklamfilmer och metoderna till att marknadsföra med hjälp av reklamfilm hos olika nationaliteter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Joshua Clay; [2020]
  Nyckelord :Branding; Varumärkesutveckling; Reklamfilm Kultur; Nationella marknader;

  Sammanfattning : För att etablera ett varumärke bland människor behövs marknadsföring. Men hur man ska marknadsföra är en komplicerad process, då det är många delar som behövs struktureras upp för att skapa en sammanfattande kommunikation. LÄS MER

 2. 2. "Goodness is the only investment that never fails" : En studie om hur Volvo Cars kommunicerar CSR på sin webbplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Manne Hultén; Lukas Rommel Benedikt; [2018]
  Nyckelord :CSR; Volvo Cars; landing page; sustainability report; content analysis; communication; CSR; Volvo Cars; landningssida; hållbarhetsrapport; innehållsanalys; kommunikation;

  Sammanfattning : Idag implementerar allt fler företag CSR-strategier i sina verksamheter. Trots att många konsumenter tycker att det är viktigt att företag engagerar sig i hållbarhetsfrågor är det ändå inte speciellt många som är medvetna om vilka som engagerar sig och hur de engagerar sig. LÄS MER

 3. 3. Grafisk identitet i en tid av förändring. Hur uttrycks stora fordonstillverkares eco-branding i förhållande till paradigmskiftet mot krav på hållbar utveckling?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ewe Wilhelm; [2018]
  Nyckelord :eco-branding; branding; grafisk identitet; corporate identity; grafisk design; graphic design; visuell kommunikation; visual communication; hållbar utveckling; sustainability; greenwashing; fordon; automotive; transport; electric; hybrid; ehv; bmw; toyota; tesla; volvo;

  Sammanfattning : I mitt arbete ämnar jag besvara frågan “Hur uttrycks stora fordonstillverkares eco-branding i förhållande till paradigmskiftet mot krav på hållbar utveckling?”. Syftet är att undersöka svårigheterna och balansgången med eco-branding inom fordonsindustrin. LÄS MER

 4. 4. En semiotisk studie av Volvo Trucks kampanjfilmer med fokus på den nordamerikanska marknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sara Pennsäter Åkesson; Evelina Alm; [2018]
  Nyckelord :Volvo Trucks Northamerica; semiotic; campaign; culture;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes för att undersöka hur Volvo Trucks som globalt företag i Nordamerika riktar sin kommunikation gentemot mottagare i kampanjfilmer. Varav vi har tittat på två som är skapade med att främst rikta sig till den nordamerikanska publiken och den tredje till den globala. LÄS MER

 5. 5. This is what I'm made of?: En kvalitativ studie om hur Volvo konstruerar svensk identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Hanna Granström; Rebecca Gertsson; [2016]
  Nyckelord :svensk identitet; kulturell identitet; myt; mångkultur; varumärkeskommunikation; marknadskommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att öka förståelsen för hur Volvo Cars, som ett multinationellt företag, stärker sitt varumärke genom att strategiskt knyta an till den nationella identiteten och tillhörande myter för att kommunicera svenskhet och mångkultur. Studiens empiriska material består av tre reklamfilmer i Volvos kampanj Made by Sweden, som utifrån ett kvalitativt perspektiv analyseras med hjälp av semiotik och teorier om kulturell och nationell identitet samt myter. LÄS MER