Sökning: "varumärken Lund"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden varumärken Lund.

 1. 1. Landsbygdsinfluencers arbete med personligt varumärke : en netnografisk studie av bloggar i en landsbygdskontext

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ylva Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :influencer; landsbygden; personliga varumärken; relationsbyggnad; storytelling;

  Sammanfattning : Influencers har blivit ett vanligt fenomen i vårt samhälle i takt med att användningen av sociala medier har ökat. Att som influencer bygga ett personligt varumärke som väcker intresse hos andra människor skapar en möjlighet att dela med sig av innehåll som många människor vill ta del av (Lou & Yuan, 2019). LÄS MER

 2. 2. Här idag - Borta i morgon : En kvalitativ fallstudie om vilka möjligheter och risker pop-up butiker kan medföra för ett varumärkes image och identitet.  

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Andersson; Frida Andersson; [2019]
  Nyckelord :Pop-up stores; servicescapes; brands; brand image; brand identity; Pop-up butiker; servicemiljö; varumärken; varumärkesimage; varumärkesidentitet.;

  Sammanfattning : Titel: Här idag- borta imorgon. En kvalitativ fallstudie om vilka möjligheter och risker pop-up butiker kan medföra för ett varumärkes image och identitet.   Författare: Amanda Andersson och Frida Andersson   Handledare: Leif Rytting Examinator: Kaisa Lund Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring. LÄS MER

 3. 3. David vs. Goliath : En kvalitativ studie om hur mikroföretag kan använda sökmotorer i sin marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johannes Henriksson; Adam Ågehäll; [2019]
  Nyckelord :Search engine marketing; SEO; PPC; Google; micro enterprises; search engines; social medias; brands.; Sökmotormarknadsföring; SEO; PPC; Google; mikroföretag; sökmotorer; sociala medier; varumärken.;

  Sammanfattning : Titel:                                  David vs. Goliath Författare:                        Henriksson, Johannes & Ågehäll, Adam Institution:                        Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan Program:                           Ekonomprogrammet inriktning Marknadsföring Kurs:                                 Företagsekonomi III – Marknadsföring, Examensarbete, 15hp Handledare:                      Leif Rytting Examinator:                      Kaisa Lund   Syfte:                                 Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida mikroföretag kan skapa marknadsfördelar av att implementera Search Engine Marketing. LÄS MER

 4. 4. Gör det rätt från början : En studie om framtagande och lansering av nya varumärken i enskilda företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emma Anrep-Nordin; Maja Lund; Malin Rosén; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ur ett företagsperspektiv analysera och klargöra hur enskilda företag arbetar vid framtagande samt lansering av nya varumärken. Uppsatsen syftar också till att identifiera samt utvärdera likheter och skillnader i varumärkesbyggandeprocessen mellan olika företag. LÄS MER

 5. 5. Företagsstrategier inom den gröna sektorn : studie av en plantskola

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Carl af Ekenstam; [2011]
  Nyckelord :Företagsstrategier;

  Sammanfattning : Skåne Plantor AB är ett garden center som har vuxit från den lilla växtleverantören till en storskalig växtförsäljning. De importerar växter som sedan säljs direkt till slutkunden och deras närområde inkluderar främst Staffanstorp och Lund. LÄS MER