Sökning: "varumärken personal"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden varumärken personal.

 1. 1. Generation Z - Lojalitetens fiende?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Hamilton Henze; Linn Andreasson; Sofia Lind; [2024]
  Nyckelord :Varumärkeslojalitet; Lojalitetsprogram; Generation Z; Engagemang; Trender.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: “Generation Z - Lojalitetens fiende?”. En kvalitativ studie om Generation Zs relation till varumärkeslojalitet. Seminariedatum: 2024-01-11 Ämne/Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie av aspekter som formar konsumentbeteende i samband med tillfälliga influencer-kollektioner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Författare :Ida Kransenstedt; Sadaf Yahyaei Fard; [2023]
  Nyckelord :Authority; limited edition; Cialdini; influencer marketing; scarcity; consumer behavior; purchase decision; social proof; social media; sympathy principle; temporary collections.; Auktoritet; begränsad upplaga; Cialdini; influencer marketing; knapphetsprincipen; konsumentbeteende; köpbeslut; sociala bevis; sociala medier; sympatiprincipen; tillfälliga kollektioner.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Marknadsföring är i en ständigt föränderlig kontext. Influencer marketing är idag en effektiv strategi, där företag samarbetar med influencers för att marknadsföra sina produkter och bygga förtroende hos följare. Användning av begränsade produkter som framgångsrik influencer marketing betonas. LÄS MER

 3. 3. Borde vi förlåta Margaux Dietz? En kvalitativ analys av Margaux Dietz kriskommunikation efter den kritiserade videon

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Julia Gersér; Elvira Söderberg; [2023]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; personliga varumärken; kriskommunikation; image repair theory; retorisk analys; strategic communication; personal brand; crisis communication; rhetorical analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Befintlig forskning om kriskommunikation utgår vanligtvis från ett organisatoriskt perspektiv, denna studie fokuserar istället på personliga varumärken. Tack vare influencer marketings framväxt har personliga varumärken fått en allt större betydelse inom marknadsföring idag. LÄS MER

 4. 4. Employer Branding inom familjeföretag i Skaraborg : En studie om hur stora och medelstora familjeföretag i Skaraborg arbetar med Employer Branding

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emilia Hagström; Emilia Åkesson; [2023]
  Nyckelord :Family business; Employer Branding; Employer Brand; Motivation; Recruitment; Familjeföretag; Employer Branding; Arbetsgivarvarumärke; Motivation; Rekrytering;

  Sammanfattning : Familjeföretag kan arbeta med Employer Branding genom de fördelar det innebär att vara ett familjeföretag, bl.a. genom deras unika historia och familjens engagemang i företaget. LÄS MER

 5. 5. “Representera hur samhället ser ut” : En kvalitativ studie om kvinnor i generation Z’s åsikter om reklambilder på Instagram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Engla Hygstedt Falk; Erica Wartmark; [2023]
  Nyckelord :Diversity; Inclusion; Generation Z; Advertising images on Instagram; Self-congruity theory; Mångfald; Inkludering; Generation Z; Reklambilder på Instagram; Teorin om självkongruens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utveckla en djupare förståelse för inställningen till reklambilder hos svenska kvinnor i generation Z. Vi kommer undersöka vad de anser är viktigt att inkludera och hur de vill bli representerade när det gäller modeller som bär kläder på reklambilder på bildplattformen Instagram. LÄS MER