Sökning: "varumärkes betydelse"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden varumärkes betydelse.

 1. 1. Content Marketing : varumärkesbyggnad inom modebranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emile Ramini; Pontus Johansson; [2018]
  Nyckelord :Content; Content marketing; Branding; Marketing communication; Storytelling. !; Content; Content marketing; Varumärke; Varumärkesbyggande; Marknadskommunikation; Storytelling;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har öppnat upp hela världen som konkurrensfält för modevarumärken. Alltsåkan det vara ännu svårare att nå fram och väcka intresse på grund av nya digitala kanaler som företag kan använda i sin marknadskommunikation. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av branding för startups och dess koppling till finansieringsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Malin Eriksson; Louise Rosenberg; [2018]
  Nyckelord :Liability of newness; Startups; branding; brandingstrategier; finansiering; varumärken; varumärkesvärde; varumärkespositionering; varumärkesimage; varumärkeskännedom; varumärkesidentitet;

  Sammanfattning : En av de mest värdefulla immateriella tillgångarna i ett företag är varumärket. Det är kunders uppfattade bild av ett företags produkter och branding är strategin för att skapa och upprätthålla denna bild. LÄS MER

 3. 3. VARUMÄRKETS BETYDELSE I SÄLJKANALER : En kvalitativ studie om hur småföretag i modebranschen arbetar med brand image

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Ekman; Moa Törnlund; [2018]
  Nyckelord :brand image; små företag; varumärkes betydelse; säljkanaler;

  Sammanfattning : I takt med Internets och e-handelns utveckling har även handelns landskap förändrats. Tidigare har handeln dominerats av fysiska butiker. Nu har istället e-handeln vuxit fram i snabb takt och allt fler konsumenter föredrar att utföra sina inköp online. Speciellt modebranschen har gynnats av e-handeln. LÄS MER

 4. 4. Man får vad man betalar för : Ett arbete i hur visuell information bör matcha ett varumärkes budskap

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Elias Almén; [2017]
  Nyckelord :Technical illustration; Teknisk illustration;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har skett i samarbete med Etteplan. Etteplan har efterfrågat en bruksanvisning som sänder ett specifikt budskap: premium.I detta arbete har det lagts fokus på den visuella utformningen av en bruksanvisning och dess betydelse för varumärket. LÄS MER

 5. 5. Varumärkesidentiteten i förändring : En studie om förändringsprocessen av ett varumärkes identitet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Axel Söderbäck; Albin Jonasson; [2017]
  Nyckelord :Brand Identity; Rebranding; Varumärkesidentitet; Varumärkesförändring;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med detta arbete är att undersöka och klarlägga orsaker till och effekter av förändring av ett varumärkes identitet.   Forskningsfrågor Vilken betydelse har varumärkets identitet, som en del av utvecklingen av företaget? Vad kan styra och påverka identiteten?   Metod Studien utförs genom en kvalitativ metod. LÄS MER