Sökning: "varumärkesarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet varumärkesarbete.

 1. 1. Platsvarumärkning i Stockholm : En analys av intressenters förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Love Wahlström; [2023]
  Nyckelord :place branding; place marketing; communication; platsvarumärke; platsmarknadsföring; kommunikation;

  Sammanfattning : Idag är det få platser som inte är föremål för någon typ av varumärkesarbete. Marknadsföring och varumärkning av städer, regioner och länder ses som ett sätt att konkurrera om ekonomiska resurser utifrån, men också för att skapa relationer till de egna invånarna. LÄS MER

 2. 2. Internt varumärkesarbete : En kvalitativ studie av ledningens varumärkesarbete i ett franchisebolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sophie Eliasson; Nellie Hermansson; [2023]
  Nyckelord :Corporate brand; internal brand; internal branding; franchise; Företagsvarumärke; internt varumärke; internt varumärkesarbete; franchise;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att bygga ett starkt varumärke krävs det att det interna varumärket genomsyrar hela organisationen. För att lyckas med detta måste företagen arbeta med sitt interna varumärke vilket innebär att de skall behandla sina medarbetare som sina interna kunder. LÄS MER

 3. 3. Varumärkesbyggande inom professionell fotboll: Sociala mediers påverkan : En kvalitativ studie på fyra allsvenska fotbollsklubbar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jonathan Gillberg; Jacob Noor Eliasson; [2023]
  Nyckelord :Varumärkesbyggande; Sociala medier; Tik Tok; Snapchat; SMMS; Varumärkesidentitet; Varumärkeslojalitet; Relationsskapande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att bidra till forskningen kring hur SMMS kan gynna professionella fotbollsklubbar i deras varumärkesarbete. Studien ämnar specifikt att fylla luckan i forskningen kring de senaste trenderna på sociala medier. LÄS MER

 4. 4. I ständig rörelse: Managementidéers genomslag i offentlig kulturverksamhet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Miranda Olsson; [2022]
  Nyckelord :autonomi; konstnärlig frihet; styrning; organisation; management; kultur; professionell autonomi; formell organisation;

  Sammanfattning : Idéer om styrning och organisation har de senaste decennierna blivit allt mer framträdande i den offentliga förvaltningen där ett ideal om en mer företagslik organisation har vuxit fram. I relation till pågående diskussioner om den politiska styrningens påverkan på den konstnärliga friheten presenteras i denna uppsats en studie av managementidéernas genomslag inom kulturområdet och dess påverkan på den professionella autonomin inom offentlig kulturverksamhet. LÄS MER

 5. 5. Red Bull, mer än bara ett varumärke : En kvantitativ enkätstudie av konsumenters inställningar till varumärket Red Bull

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Martin Bråtman; Linus Grötting; [2022]
  Nyckelord :Red Bull; marknadsföring; varumärkesarbete; influencers.;

  Sammanfattning : Den österrikiske entreprenören Dietrich Mateschitz grundade 1983 Red Bull tillsammans med thailändska investeraren Chaleo Yoovidhya. 38 år senare sålde Red Bull uppskattningsvis 9,8 miljarder burkar årligen. LÄS MER