Sökning: "varumärkesarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet varumärkesarbete.

 1. 1. I ständig rörelse: Managementidéers genomslag i offentlig kulturverksamhet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Miranda Olsson; [2022]
  Nyckelord :autonomi; konstnärlig frihet; styrning; organisation; management; kultur; professionell autonomi; formell organisation;

  Sammanfattning : Idéer om styrning och organisation har de senaste decennierna blivit allt mer framträdande i den offentliga förvaltningen där ett ideal om en mer företagslik organisation har vuxit fram. I relation till pågående diskussioner om den politiska styrningens påverkan på den konstnärliga friheten presenteras i denna uppsats en studie av managementidéernas genomslag inom kulturområdet och dess påverkan på den professionella autonomin inom offentlig kulturverksamhet. LÄS MER

 2. 2. Red Bull, mer än bara ett varumärke : En kvantitativ enkätstudie av konsumenters inställningar till varumärket Red Bull

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Martin Bråtman; Linus Grötting; [2022]
  Nyckelord :Red Bull; marknadsföring; varumärkesarbete; influencers.;

  Sammanfattning : Den österrikiske entreprenören Dietrich Mateschitz grundade 1983 Red Bull tillsammans med thailändska investeraren Chaleo Yoovidhya. 38 år senare sålde Red Bull uppskattningsvis 9,8 miljarder burkar årligen. LÄS MER

 3. 3. I stormens öga räcker status quo föga : hur en central aktör i krog- och restaurangbranschen ställer om under extrem kris

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Andreas Lennartsson; Elsa Reuterdahl Svedberg; [2021]
  Nyckelord :corporate branding; entreprenöriella möjligheter; krishantering; omställning; organisationsförändring;

  Sammanfattning : A company’s external environment consists of external, ever-changning forces that force it to adapt (Mintzberg, 2005). The company’s value network is part of this external environment; the value network is the link between the company and its external environment (Allee, 2000). LÄS MER

 4. 4. Ett (socialt) hållbart digitaliserat Sverige? : En jämförande studie om svenska kommuners sociala hållbarhetsarbete i en digital kontext

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Offentlig förvaltning

  Författare :Diana Lashgari; [2021]
  Nyckelord :Social sustainability; sustainable development; digitalisation; Gävle; Botkyrka; Huddinge; Eskilstuna; sustainability control; sustainability management; 2030 Agenda; organization; governance; branding; collaboration; Social hållbarhet; hållbar utveckling; digitalisering; kommuner; Gävle; Botkyrka; Huddinge; Eskilstuna; hållbarhetsstyrning; Agenda2030; organisation; styrning; verksamhetsutveckling; varumärkesarbete; samverkan;

  Sammanfattning : Social sustainability and digitalisation are two concepts that are gaining a large place in the public debate today, and are relevant in all sectors of society. For the public sector, the relevance can be traced to the global goals and the 2030 Agenda for sustainability, and Sweden's national ambitions to become the best in the world in taking advantage of digitalisation opportunities. LÄS MER

 5. 5. Ett (socialt) hållbart digitaliserat Sverige? : En jämförande studie om svenska kommuners sociala hållbarhetsarbete i en digital kontext

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Diana Lashgari; [2021]
  Nyckelord :Social hållbarhet; hållbar utveckling; digitalisering; kommuner; Gävle; Botkyrka; Huddinge; Eskilstuna; hållbarhetsstyrning; Agenda2030; organisation; styrning; verksamhetsutveckling; varumärkesarbete; samverkan;

  Sammanfattning : Social sustainability and digitalisation are two concepts that are gaining a large place in the public debate today, and are relevant in all sectors of society. For the public sector, the relevance can be traced to the global goals and the 2030 Agenda for sustainability, and Sweden's national ambitions to become the best in the world in taking advantage of digitalisation opportunities. LÄS MER