Sökning: "varumärkesbyggande på sociala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden varumärkesbyggande på sociala medier.

 1. 1. Instagram som marknadsföringsverktyg för idrottsverksamheter : En kvalitativ studie om att attrahera och engagera deltagare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Patricija Zvirgzdauskaite; Sarah Einanlo; [2023]
  Nyckelord :Idrottsverksamheter; Instagram; marknadsföring; sociala medier; ideella verksamheter; ritualperspektivet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med fördjupad kunskap om hur sociala medier kan användas inom marknadsföring av idrottsverksamheter och hur det kan leda till ökad deltagaraktivitet och engagemang. I studien medverkade totalt åtta idrottsverksamheter, fyra tennisklubbar och fyra fotbollsklubbar. LÄS MER

 2. 2. Varumärkesbyggande i sociala medier : En kvalitativ studie; hur små och medelstora företag använder sociala medier för att öka konsumenters engagemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Louise Johansson; Vilma Ljungborg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: Varumärkesbyggande i sociala medier Författare: Louise Johansson och Vilma Ljungborg Handledare: Anna Sörensson Examinator: Navid Ghannad Nivå: Kandidatuppsats Termin: VT 2023 Sociala medier är en effektiv kanal med stor räckvidd för att nå ut till potentiella kunder, skapapersonlig kontakt och konsumentengagemang. Interaktioner med kunder ger starkare relationermellan företagen och kunderna. LÄS MER

 3. 3. BORTOM DE FYRA VÄGGARNA: UPPBYGGNADEN AV UPPLEVELSEHOTELLENS VARUMÄRKEN I ETT HYPERANSLUTET SAMHÄLLE

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jessica Lahti; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har resulterat i ett hyperanslutet samhälle som påverkat förutsättningarna förvarumärkesbyggandet i en takt som aldrig någonsin tidigare skådats. Konceptethyperanslutning hänvisar till den ökade informationstillgängligheten, hastigheten avinformationsspridning och tillväxten av nätverk som skapats kopplat till enhet-till-enhet-anslutning mellan smarta enheter. LÄS MER

 4. 4. Marknadsföring på sociala medier : En kvalitativ studie om marknadsföringsstrategier av kryssningsturism på TikTok och Instagram

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Izabelle Rasmussen; Lydia Fagerholm; Olivia Wikström; [2023]
  Nyckelord :Marketing strategy; Social media; Cruise tourism; Viking Line; Tallink Silja; Gap- analysis.; Marknadsföringsstrategi; Sociala medier; Kryssningsturism; Viking Line; Tallink Silja; Gap-Analys;

  Sammanfattning : The study has focused on the marketing strategy for the tourism cruises in the Baltic Sea,specifically Viking Line Sweden and Tallink Silja’s Sweden. The purpose of the study is tosee their marketing strategy on the social media platforms TikTok and Instagram and howtheir users interact with their posts. LÄS MER

 5. 5. Sheincares...for animals? : en analys av en kampanj i förmån för välgörenhet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Tuvali Ekenman; Eline Johnsson; [2023]
  Nyckelord :Etisk konsumtion; CSR; greenwashing; branding; fast fashion; Shein; Social Sciences;

  Sammanfattning : I följande uppsats gör vi, genom att utgå från diskussionen om mediala diskurser om etisk konsumtion, en retorisk analys av företaget Sheins kampanj Sheincares, som är en kampanj i syfte att donera pengar till djurrättsorganisationer. Vi undersöker den tillhörande hashtagen #Sheincares på plattformen TikTok, som är ett av de sätt Shein marknadsför kampanjen. LÄS MER